Thị trường chứng khoán phái sinh: Công ty chứng khoán nào dẫn đầu thị phần môi giới?

PV.

Trong quý III/2020, VPS là công ty chứng khoán có thị phần môi giới dẫn đầu trên cả 3 thị trường: cổ phiếu niêm yết, UPCoM và phái sinh. Đặc biệt, VPS tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu như hai quý trước và chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường chứng khoán phái sinh.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho thấy, trên thị trường chứng khoán phái sinh quý III/2020, 3 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất gồm công ty chứng khoán VPS, HSC và VNDIRECT. Thị phần môi giới lần lượt của 3 công ty này là 52,05%, 12,54% và 8,06%.

Trong đó, đáng chú ý, công ty chứng khoán VPS tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu như hai quý trước và chiếm trên 50% thị phần của toàn thị trường.

Số liệu của HNX cũng cho thấy, 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên TTCK phái sinh trong quý III chiếm 95,58% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, riêng ba công ty có thị phần môi giới lớn nhất là công ty chứng khoán VPS, HSC và VNDIRECT đã chiếm 72,65% thị phần giao dịch toàn thị trường này, tăng 1,26% so với quý II.

10 CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong quý III/2020

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

52,05%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

12,54%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

8,06%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

6,87%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

6,62%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

2,43%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

2,28%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

2,17%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

1,34%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1,22%

Nguồn: hnx.vn