Thị trường chứng khoán Việt Nam: Hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

Theo dddn.com.vn

(Taichinh) - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa công bố tình hình cấp mã số giao dịch cho nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 6/2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, riêng trong tháng 6/2015, đã có thêm 81 nhà đầu tư nước ngoài bao gồm 15 tổ chức và 66 cá nhân đầu tư nước ngoài được VSD cấp mã số giao dịch chứng khoán.
VSD đã chấp thuận thay đổi thông tin cho 25 nhà đầu tư nước ngoài gồm 5 tổ chức và 20 cá nhân, hủy mã số giao dịch chứng khoán cho 06 nhà đầu tư nước ngoài gồm 5 tổ chức và 1 cá nhân).

Tính đến ngày 30/6/2015, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 17.956 nhà đầu tư nước ngoài trong đó có 2.687 nhà đầu tư tổ chức và 15.269 nhà đầu tư cá nhân.

Cũng theo Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, hiện nay khá nhiều nhà đầu tư nước ngoài khác cũng đã đến tham quan, làm việc với các doanh nghiệp đang niêm yết trên thị trường, để tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.