Thị trường cổ phiếu mới đạt nửa chỉ tiêu 2020

Theo tinnhanhchungkhoan.vn

Tính đến cuối năm 2015, thị trường chứng khoán Việt Nam có tổng giá trị vốn hóa đạt 57% GDP, tuy nhiên, con số này tính chung cả thị trường cổ phiếu và trái phiếu.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Nếu tính riêng, vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đến cuối năm 2015 đạt 34%, trong khi mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong Chiến lược Phát triển TTCK đến năm 2020 là 70% GDP.

Theo Chiến lược phát triển TTCK đến năm 2020, ngành chứng khoán còn nhiều việc phải nỗ lực thực thi trong 5 năm tới. Cụ thể, Chiến lược quy định phải tái cấu trúc Sở GDCK theo hướng cả nước chỉ có 1 Sở và từng bước cổ phần hóa Sở GDCK. Xây dựng thế hệ Luật Chứng khoán thứ hai với phạm vi điều chỉnh rộng hơn, tiếp cận các thông lệ quốc tế; phát triển TTCK phái sinh từ đơn giản đến phức tạp.

Cùng với đó, nhiều mục tiêu quan trọng khác cũng được đặt ra cho TTCK đến năm 2020 như từng bước kết nối Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam vào khu vực ASEAN; phát triển thị trường trái phiếu công ty; áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế về công bố thông tin, quản trị công ty và xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư nhỏ...

Sở GDCK Hà Nội cho biết, năm 2016, sẽ tập trung nỗ lực xây dựng hệ thống giao dịch TTCK phái sinh và từng bước tạo dựng thị trường trái phiếu công ty. Tại Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh, công tác trọng tâm năm 2016 là phát triển một số sản phẩm mới, hoàn thiện trung tâm dữ liệu dự phòng và mở rộng quan hệ quốc tế tính đến việc kết nối các thị trường ASEAN.