Thị trường tiền tệ tháng 10/2016


LÃI SUẤT BÌNH QUÂN LIÊN NGÂN HÀNG THÁNG 10/2016 (% năm)

Thời hạn

Tuần từ 3 – 7/10

Tuần từ 10 – 14/10

Tuần từ 17 – 21/10

Tuần từ 24 – 28/10

Ngày 31/10

Qua đêm

0,78 – 0,42

0,40 – 0,38

0,38 – 0,44

0,38 – 0,56

0,78 – 0,42

1 tuần

1,01 – 0,41

0,45 – 0,43

0,43 – 0,37

0,44 – 0,56

1,01 – 0,41

2 tuần

0,95 – 0,57

0,65 – 0,46

0,46 – 0,45

0,57 – 0,75

0,95 – 0,57

1 tháng

1,62 – 1,74

1,64 – 1,44

1,44 – 1,44

1,41 – 1,39

1,62 – 1,74

3 tháng

3,47 – 3,24

3,40 – 3,11

3,11 – 3,49

3,41 – 3,01

3,47 – 3,24

6 tháng

3,94 – 4,29

5,59 – 5,59

5,59 – 3,86

4,16 – 3,41

3,94 – 4,29

9 tháng

6,7

-

-

-

6,7

Doanh số giao dịch (tỷ VND)

108,78

77,803

130,584

139,044

108,78

 Nguồn: NHNN

Trong tháng 10/2016, tỷ giá VND/USD diễn biến ổn định trong nửa đầu tháng và tăng mạnh vào cuối tháng, do chịu ảnh hưởng từ việc tăng giá của đồng USD trên thị trường thế giới.

Tỷ giá trung tâm của VND so với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ngày 31/10 là 22.039 VND/USD. Với biên độ +/-3%, tỷ giá trần mà các ngân hàng áp dụng tại thời điểm cuối tháng là 22.702 VND/USD và tỷ giá sàn là 21.376 VND/USD.

DIỄN BIẾN THAY ĐỔI TỶ GIÁ VND/USD THÁNG 10/2016


Tuần từ 3 – 7/10

Tuần từ 10 – 14/10

Tuần từ 17 – 21/10

Tuần từ 24 – 28/10

Ngày 31/10

Giá mua vào

22.265 – 22.270

22.265– 22.270

22.270 – 22.280

22.290 – 22.295

22.285

Giá bán ra

22.335 – 22.340

22.335 – 22.340

22.340 – 22.350

22.360 – 22.365

22.355

 Nguồn: Vietcombank.com

Chỉ số USD - Index trong tháng 10/2016 tăng liên tục, do chịu tác động từ những thông tin tích cực của nền kinh tế Mỹ cũng như các nền kinh tế khác trên thế giới. Chỉ số đạt mức cao nhất tại 98,93 (ngày 27/10) và thấp nhất tại 95,75 ngày 03/10.

Trong tháng 10/2016, đồng EUR giảm 2,9% so với đồng USD. Diễn biến cặp tỷ giá EUR/USD: 1 EUR đổi được 1,1210 USD (ngày 3/10), 1,1141 USD (ngày 10/10), 1,1016 USD (ngày 17/10), 1,0875 USD (ngày 24/10), 1,0985 USD (ngày 31/10).

CHỈ SỐ USD THÁNG 10/2016


Tuần từ 3 – 7/10

Tuần từ 10 – 14/10

Tuần từ 17 – 21/10

Tuần từ 24 – 28/10

Ngày 31/10

USD - Index (điểm)

95,75 – 96,69

96,89 – 97,55

97,88 – 98,33

98,75 – 98,93

98,34

Nguồn: www.marketwatch.com