Thị trường xăng, dầu tháng 3/2016


Căn cứ biến động giá xăng dầu thế giới, trong tháng 03/2016, giá xăng, dầu trong nước được điều chỉnh 2 lần, cụ thể:

- Ngày 04/03/2016, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương có Công văn số 1851/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó, xăng khoáng được bù đắp từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu 370 đồng/lít, xăng E5 sử dụng quỹ 363 đồng/lít, dầu diesel dùng quỹ ở mức 983 đồng/lít, dầu hỏa 995 đồng/lít và dầu madut được sử dụng quỹ 69 đồng/lít. Giá xăng RON 92 được bán ra thị trường là 13.750 đồng/lít; xăng RON 95 giữ giá bán lẻ là 14.450 đồng/lít; xăng E5 có giá 13.320 đồng/lít; dầu hỏa có giá 8.900 đồng/lít; dầu điezen 9.580 đồng/lít.

- Ngày 21/03/2016, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương có Công văn số 2427/BCT-TTTN về điều hành kinh doanh xăng dầu, theo đó, giá bán xăng RON 92 tăng 670 đồng/lít, lên 14.420 đồng/lít; dầu DO tăng 290 đồng, lên 9870 đồng/lít. Dầu hỏa dùng quỹ 909 đồng/lít, không tăng giá; xăng E5 tăng 570 đồng, lên 13.890 đồng/lít.

Trong quý I/2016, Bộ Tài chính đãphối hợp với Bộ Công Thương ban hành 06 văn bản điều hành giá xăng dầu, số lần tăng giảm của các mặt hàng cụ thể như sau:

CÁC MẶT HÀNG

TĂNG GIÁ

GIẢM GIÁ

GIỮ ỔN ĐỊNH GIÁ

TỔNG SỐ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH

Xăng khoáng

1

4

1

06

Dầu điêzen

1

3

2

06

Dầu hỏa

0

3

3

06

Dầu madút

1

4

1

06

Nguồn: Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính)

THỊ TRƯỜNG XĂNG, DẦU THẾ GIỚI (THÁNG 03/2016)

1/3

8/3

17/3

29/3

Giá dầu thô ngọt, nhẹ New York (USD/thùng)

35,97

37,90

38,46

39,39

Giá dầu sưởi (USD/gallon)

1,07

1,22

1,23

1,18

Giá xăng (USD/gallon)

1,04

1,39

1,41

1,46

Giá khí tự nhiên (USD/triệu BTU)

1,71

1,69

1,86

1,84

Nguồn: TCTC tổng hợp