Thiết bị trường học có thuộc đối tượng chịu thuế GTGT?

PV.

Đó là vướng mắc đã được Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn Công ty CP tiến bộ Quốc tế xoay quanh việc xác định đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Thiết bị trường học có chịu thuế GTGT? Nguồn: internet
Thiết bị trường học có chịu thuế GTGT? Nguồn: internet

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ có quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT.

Trong đó, Điều 2 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định, đối tượng chịu thuế giá GTGT là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT.  Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC cũng đã quy định cụ thể đối tượng không chịu thuế GTGT.

Khoản 12 Điều 10 Thông tư trên quy định thuế suất 5% đối với giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.

Theo Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không thuộc hàng hóa, dịch vụ tại các quy định nêu trên.

Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu rõ, các mức thuế suất thuế GTGT nêu trên được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại...

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp Công ty CP tiến bộ Quốc tế ký hợp đồng với chủ đầu tư về việc cung cấp các thiết bị trong trường học thì đối với các loại giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học quy định tại Khoản 12 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 5%.

 Đối với các mặt hàng khác không phải thiết bị chuyên dùng cho giảng dạy và học tập, các loại thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học thì Công ty nghiên cứu quy định tại Điều 4, Điều 10 và Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC để xác định mức thuế suất thuế GTGT cụ thể.