Chuyển nhượng dự án đầu tư có phải nộp thuế GTGT?


Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 4499/TCT-CS ngày 4/11/2019 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về việc chuyển nhượng dự án đầu tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tổng cục Thuế dẫn chứng, tại khoản 1 Điều 5 Luật thuế GTGT quy định, đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Đồng thời, khoản 1 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn về đối tượng chịu thuế GTGT quy định gồm  sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, trường hợp tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Khoản 4 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 29/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT quy định, tổ chức, cá nhân chuyển nhượng dự án đầu tư để sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Căn cứ các quy định, Tổng cục Thuế hướng dẫn, trường hợp Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đô chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư Trang trại trồng lúa cho Công ty TNHH Quốc Đô Kiên Giang để Công ty này tiếp tục thực hiện dự án, nếu sản phẩm của dự án bán ra thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT thì việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Quốc Đô phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo quy định.