Thu hồi 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế trong 11 tháng

PV.

Đó là thông tin được Bộ Tài chính công bố về tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 11 năm 2018, Chương trình công tác tháng 12/2018 của Bộ Tài chính.

 Đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế đã thu hồi 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế. Nguồn: internet
Đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế đã thu hồi 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế. Nguồn: internet

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 26/11/2018, cơ quan thuế đã thực hiện gần 78,6 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 424,96 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, kiến nghị xử lý thu vào ngân sách nhà nước gần 15,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào ngân sách nhà nước 10,2 nghìn tỷ đồng); Chống chuyển giá, giảm lỗ trên 25,1 nghìn tỷ đồng; Thu hồi 28,1 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

Trong lĩnh vực hải quan, tính đến ngày 15/11/2018, cơ quan hải quan đã thực hiện 6,5 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách 2.000 tỷ đồng; Đôn đốc, xử lý thu hồi 1.333 tỷ đồng nợ thuế.

Trong tháng 12/2018, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan phối hợp với các cơ quan có liên quan của địa phương tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; Báo cáo phân tích dự báo thu định kỳ các tháng cuối năm và cả năm 2018; Triển khai đầy đủ các biện pháp quản lý thuế để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018.

Đặc biệt, cơ quan thuế các cấp tiếp tục triển khai quyết liệt công tác thu hồi nợ và cưỡng chế nợ thuế, phấn đấu đưa tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách nhà nước như mục tiêu đề ra.