Thu hút vốn FDI đạt hơn 17 tỷ USD trong năm 2010

Theo Vietnam+

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài-Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới trong tháng Mười hai tăng thêm gần 5,3 tỷ USD, đưa tổng số vốn đăng ký cấp mới từ đầu năm tăng lên 17,23 tỷ USD.

Tuy nhiên, con số này vẫn chưa cao bằng mức kỳ vọng đặt ra trong kế hoạch năm nay là thu hút trên 19 tỷ USD vốn FDI.

Bên cạnh đó, gần 140 triệu USD từ 58 dự án đăng ký tăng vốn cũng mới chỉ đẩy con số tổng của chỉ tiêu này cả năm lên mức gần 1,4 tỷ USD so với mục tiêu thu hút 3 tỷ USD.

Như vậy, tính cả dự án đăng ký mới và tăng vốn, tổng số dự án FDI thu hút trong năm nay đạt 1.238 dự án với giá trị vốn cam kết gần 18,6 tỷ USD, chỉ bằng 82,2% so với năm 2009 cả về số dự án và vốn cam kết so với mục tiêu thu hút 22-25 tỷ USD của cả năm.

Tuy nhiên, thu hút FDI năm nay lại "vớt vát" được ở chỉ tiêu giải ngân. Cụ thể, trong tháng Mười hai, hơn 1 tỷ USD đã vào Việt Nam qua kênh FDI, đưa tổng số vốn giải ngân cả năm lên mức 11 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2009.

Một điểm đáng chú ý là sản xuất kinh doanh của khu vực FDI có bước phục hồi mạnh trong năm nay. Các doanh nghiệp FDI đã thu về gần 38,83 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu, tăng 27,8% so với năm 2009. Như vậy, cả năm các doanh nghiệp này xuất siêu khoảng 2,3 tỷ USD./.