Cục Thuế Thái Nguyên:

Thu ngân sách đạt 78% dự toán

Minh Hà

(Tài chính) Ông Nguyễn Văn Tiến, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên cho biết, tổng thu NSNN 9 tháng đầu năm 2013 của ngành Thuế Thái Nguyên trong 9 tháng đầu năm 2013 ước đạt 2.302,3 tỷ đồng, bằng 78% dự toán bộ giao, bằng 72% dự toán tỉnh giao, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Văn Kim - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thừa Ủy quyền của Chủ tịch  nước, trao tặng Huân chương lao động Hạng nhì cho Cục thuế Thái Nguyên. Nguồn:
Ông Nguyễn Văn Kim - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước, trao tặng Huân chương lao động Hạng nhì cho Cục thuế Thái Nguyên. Nguồn:

Thông tin trên được công bố ngày 08/10/2013 tại Hội nghị thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu NSNN năm 2013 và đón nhận Huân chương lao động Hạng nhì.

“Kế thừa và phát huy truyền thống nhiều năm liên tục là lá cờ đầu của Tỉnh trong các phong trào thi đua và là một trong những đơn vị đứng đầu cả nước về tốc độ thu ngân sách. Biến quyết tâm thành hành động, ngành Thuế Thái Nguyên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013”, ông Nguyễn Văn Tiến, Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên, nhấn mạnh.

Theo ông Tiến, năm 2013, dự toán thu ngân sách được Bộ Tài chính giao cho ngành Thuế Thái Nguyên là 2.950 tỷ đồng, HĐND và UBND Tỉnh giao là 3.196 tỷ đồng. Tổng thu NSNN thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2013 ước thực hiện được 2.302,3 tỷ đồng, bằng 78% dự toán bộ giao, bằng 72% dự toán tỉnh giao, bằng 120% so với cùng kỳ năm trước.  

Có được kết quả trên là nhờ vào sự nỗ lực của ngành Thuế Thái Nguyên ngay từ đầu năm đã chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ trọng điểm, những chuyên đề quản lý hiệu quả nhất.

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền tập huấn các chính sách thuế được sửa đổi, bổ sung và giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách pháp luật về thuế, triển khai kịp thời các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu.

Thứ hai, chủ động, phân tích và đánh giá thực chất các khoản nợ đọng thuế, đẩy mạnh các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và không để phát sinh các khoản thuế nợ đọng mới.

Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra thuế… khơi thông thị trường, hỗ trợ tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho DN nhằm tăng nguồn thu cho NSNN.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Văn Kim – Phó Bí thư thường trực tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương sự đoàn kết, nỗ lực sự cố gắng của cán bộ công chức ngành Thuế Thái Nguyên, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành trong công tác phối hợp kết hợp thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2013.

Ông Nguyễn Văn Kim - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy tin tưởng Cục thuế Tỉnh luôn có truyền thống hoàn thành suất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao sẽ luôn giữ vững danh hiệu là đơn vị vững mạnh toàn diện vào các năm tiếp theo.

Ông nhấn mạnh: “Số thu ngân sách là nhiệm vụ chính trị phải phấn đầu hoàn thành thông qua công tác tuyên truyền các chính sách để các DN, người nộp thuế biết và tự giác thực hiện, cũng như nuôi dưỡng nguồn thu là quan trọng đóng vai trò quyết định cho sự phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương ngày càng vững mạnh”.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Kim - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND  thừa ủy quyền Chủ tịch  nước, trao tặng Huân chương lao động Hạng nhì cho Cục thuế Thái Nguyên và Huân chương lao động Hạng ba cho 02 cá nhân thuộc Văn phòng Cục thuế Thái Nguyên./.