Thu ngân sách nhà nước năm 2021của tỉnh Bình Thuận đã đạt 11.264 tỷ đồng

PV.

Thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bình Thuận cho biết, ước thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2021của tỉnh Bình Thuận là 11.264 tỷ đồng, vượt 35,39% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3,14% so với năm 2020; Trong đó, thu nội địa là 8.064 tỷ đồng, vượt 33,96% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Du lịch cũng là thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh Bình Thuận. Ảnh đồi cát Mũi Né
Du lịch cũng là thế mạnh trong thu hút đầu tư của tỉnh Bình Thuận. Ảnh đồi cát Mũi Né

Dự toán thu, chi ngân sách năm 2022, Bình Thuận được Trung ương giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 9.488 tỷ đồng, tăng 14,04% so với dự toán năm 2021.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, UBND tỉnh đã xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 bằng với dự toán thu ngân sách nhà nước Trung ương giao là 9.488 tỷ đồng, tăng 14,04% so với dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021, bằng 84,23% so với ước thực hiện của năm 2021.

Trong đó, thu nội địa là 7.188 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý là 1.200 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý là 125 tỷ đồng; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 720 tỷ đồng; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh là 930 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất là 1.100 tỷ đồng; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 1.330 tỷ đồng…

Đối với dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 của khối huyện, thị xã, thành phố là 2.384 tỷ đồng, tăng 9,96% dự toán HĐND tỉnh giao năm 2021 và bằng 87,81% so với ước thực hiện năm 2021.

Dự báo tình hình thu ngân sách nhà nước năm 2022 tiếp tục còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Vì vậy, về giải pháp điều hành thu ngân sách nhà nước năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các cấp ngành, địa phương tiếp tục phòng, chống dịch hiệu quả, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái "bình thường mới"; từng bước phục hồi kinh tế, ưu tiên lĩnh vực sản xuất và thương mại - dịch vụ chủ lực; giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân.

Đặc biệt ngành thuế cần phải nỗ lực đồng bộ triển khai thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước ngay từ những tháng đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 Song song với đó, Cục Thuế Bình Thuận yêu cầu các Chi cục phân tích cụ thể từng địa bàn, khu vực, từng sắc thuế, tổng hợp báo cáo kịp thời kết quả thu, từ đó xác định các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để triển khai các giải pháp quản lý thu hiệu quả.

Thường xuyên chỉ đạo sâu sát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022. Thực hiện rà soát nắm chắc nguồn thu và đối tượng thu nộp ngân sách trên từng địa bàn.

Tập trung khai thác các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, nhất là các khoản thu từ thuế, phí của các doanh nghiệp, các nguồn thu còn tiềm năng. Tăng cường quản lý thu, chống thất thu, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, thuế, hải quan…

Theo lãnh đạo Cục Thuế Bình Thuận, thời gian còn lại của năm 2021 đơn vị đang tập trung rà soát toàn bộ các khoản thu phát sinh để kịp thời bổ sung, hoàn thành ở mức cao nhất dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh.