Thu ngân sách nhà nước quý I/2023 đạt 30,3% dự toán

Gia Hân

Thông tin về tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thu quý I/2023 ước đạt 491,5 nghìn tỷ đồng, bằng 30,3% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, thu ngân sách trung ương ước đạt 37,6% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 22,1% dự toán.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.
Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo.

Số thu nội địa đạt khá

Bộ Tài chính cho hay, số thu nội địa quý I/2023 đạt khá chủ yếu do tập trung thu các khoản phát sinh quý IV/2022 và chênh lệch so với quyết toán thuế năm 2022, như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân... theo chế độ được kê khai nộp NSNN trong quý I/2023.

Có 04 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so với dự toán và giảm so cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường; thu phí, lệ phí; các khoản thu về nhà, đất và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng.

Ước tính có 28/63 địa phương thực hiện thu nội địa quý I/2023 đạt trên 28% dự toán; có 23/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ và 40 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ.

Bộ Tài chính đã chỉ đạo cơ quan Thuế, Hải quan thực hiện các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN năm 2023; triển khai đầy đủ các giải pháp các chính sách thu NSNN hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Cùng với đó, thực hiện các chính sách để đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, điện tử hóa, hóa đơn điện tử, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân thúc đẩy sản xuất kinh doanh thì cơ quan thuế, hải quan cũng tích cực thanh tra, kiểm tra chống thất thu ngân sách; tăng cường thu giao dịch thương mại điện tử, thu từ các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; phấn đấu hoàn thành cao nhất dự toán thu Quốc hội quyết định.

Chi ngân sách đạt 17,5% dự toán

Theo Bộ Tài chính, các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I/2023 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chi an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ NSNN.

Cụ thể, luỹ kế chi NSNN quý I/2023 đạt 17,5% dự toán, trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 10,1% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2022 đạt 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 27,1% dự toán, giảm 3,4%; chi thường xuyên ước đạt 22,4% dự toán, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2022.

Về cân đối ngân sách, Bộ Tài chính nhấn mạnh, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 24/3/2023, đã thực hiện phát hành gần 94 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 12,53 năm, lãi suất bình quân 4,26 %/năm.