Cục Thuế Sơn La:

Thu ngân sách quý I/2014 tăng 52% so với cùng kỳ năm 2013

Thu Mây - Cục Thuế Sơn La

(Tài chính) Cùng với khó khăn chung của cả nước, trong quý I/2014 Cục Thuế Sơn La triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong bối cảnh nền kinh tế của Tỉnh vẫn tiếp tục đối mặt với những khó khăn thách thức.

Đến 30/3/2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt 560 tỷ đồng. Nguồn: internet
Đến 30/3/2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt 560 tỷ đồng. Nguồn: internet

Chính phủ tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu giúp các thành phần kinh tế ổn định sản xuất, đồng thời việc triển khai áp dụng các chính sách thuế mới sửa đổi bổ sung đã tác động đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn.

Tuy nhiên, được sự quan tâm của các cấp các ngành, sự đồng tình ủng hộ của người nộp thuế, mặt khác Cục Thuế Sơn La đã tăng cường các giải pháp quản lý khai thác các nguồn thu hiện có để bù vào các khoản hụt thu, do đó số thu ngân sách trên địa bàn vẫn đạt kết quả khả quan.

Đến 30/3/2014, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La ước đạt 560 tỷ đồng, bằng 112% dự toán quý Tổng cục Thuế giao, tăng 52 % so với  cùng kỳ năm 2013. Điểm nổi bật là toàn bộ các khoản thu sắc thuế vượt dự toán quý và có 11/12 Chi cục Thuế  vượt dự toán quý, điển hình có 3 Chi cục Thuế đạt dự toán quý cao đó là: Thuận Châu đạt 172 %, Mường La 157%, Sông  Mã 140%. Có 9/12 Chi cục đạt trên 30% dự toán HĐND Tỉnh giao trong năm 2014.

 Để thực hiện thắng lợi  mục tiêu thu ngân sách trong quý II/2014 đạt 650 tỷ đồng, đưa số luỹ kế thực hiện của năm 2014 đạt 1.210 tỷ đồng, đạt  62% dự toán HDND Tỉnh giao và bằng 51% dự toán phấn đấu cao của HĐND Tỉnh. Cục Thuế Sơn La đã đề ra 5 nhiệm vụ, 7 giải pháp thiết thực để triển khai nhiệm vụ thu ngân sách trong quý II/2014, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị  năm 2014.