Thu nhập hơn 2,3 tỷ đồng/năm, bạn vẫn khó sống ở những thành phố này

Theo Linh Lam/CNBC/ndh.vn

Theo kết quả phân tích của trang so sánh thẻ tín dụng MagnifyMoney, mức thu nhập 6 chữ số là không đủ để một gia đình 3 người sống thoải mái ở một số thành phố của Mỹ.

Thu nhập 100.000 USD/năm không đảm bảo cuộc sống thoải mái cho nhiều hộ gia đình ở Mỹ. Nguồn: Twenty.
Thu nhập 100.000 USD/năm không đảm bảo cuộc sống thoải mái cho nhiều hộ gia đình ở Mỹ. Nguồn: Twenty.

Sử dụng dữ liệu từ Chỉ số khả năng mua nhà của Bộ gia cư & phát triển đô thị Mỹ và khảo sát cộng đồng Mỹ 2012-2016, MagnifyMoney đã tính toán chi phí sinh hoạt cơ bản cho một hộ gia đình với thu nhập khoảng 100.000 USD/năm (hơn 2,3 tỷ đồng) tại một số thành phố của nước này.

Kết quả cho thấy, nhiều hộ gia đình chi hơn 100.000 USD cho các chi phí sinh hoạt cơ bản, khiến họ không hoặc còn rất ít thu nhập khả dụng và thường xuyên phải dựa vào thẻ tín dụng.

Dưới đây là 10 thành phố của Mỹ với mức thu nhập khả dụng còn lại của các hộ gia đình thấp nhất.

10. Minneapolis, tiểu bang Minnesota

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 7.308 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 1.953 USD

Thu nhập khả dụng: 149 USD

9. Worcester, Massachusetts

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 7.149 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 1.779 USD

Thu nhập khả dụng: 114 USD

8. New York, New York

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 7.545 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.109 USD

Thu nhập khả dụng: 65 USD

7. Oxnard, California

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 7.517 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.124 USD

Thu nhập khả dụng: -195 USD

6. Honolulu, Hawaii

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 7.032 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.057 USD

Thu nhập khả dụng: -206 USD

5. Bridgeport, Connecticut

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 8.908 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.423 USD

Thu nhập khả dụng: -487 USD

4. Boston, Massachusetts

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 8.320 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.179 USD

Thu nhập khả dụng: -510 USD

3. San Francisco, California

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 8.707 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.392 USD

Thu nhập khả dụng: -631 USD

2. Washington, D.C.

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 8.785 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.677 USD

Thu nhập khả dụng: -700 USD

1. San Jose, California

Thu nhập trung bình sau thuế hàng tháng: 9.061 USD

Chi phí nhà ở trung bình hàng tháng: 2.760 USD

Thu nhập khả dụng: -1.046 USD