Thu thập thông tin, đôn đốc thu hồi nợ thuế trực tiếp với người nộp thuế

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết liệt triển khai các biện pháp thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc áp dụng các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế.
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc áp dụng các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế.

Theo đó, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh/thành phố do Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố làm Trưởng ban và các thành viên là đại diện các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã trực thuộc. Trường hợp đã thành lập Ban chỉ đạo thì tham mưu rà soát, bổ sung nhiệm vụ cho Ban chỉ đạo. Đồng thời, tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động chi tiết để triển khai thực hiện.

Các cục thuế phải lập danh sách người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn trên địa bàn, xác định biện pháp thu hồi cụ thể đối với từng người nộp thuế để Ban chỉ đạo tổ chức làm việc trực tiếp với người nộp thuế, đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trên địa bàn trong việc áp dụng các biện pháp quản lý nợ, cưỡng chế nợ thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế để thu hồi nợ đọng thuế.

Đối với các khoản nợ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản kéo dài, chây ỳ, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với nhà nước, Cục Thuế tham mưu cho Ban chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc (nếu có) hoặc thực hiện thu hồi đất theo quy định.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập thông tin, triển khai kịp thời, hiệu quả các biện pháp thu hồi nợ thuế; công khai thông tin người nợ thuế theo quy định; đẩy mạnh thực hiện áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với các cá nhân; cá nhân là người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế là doanh nghiệp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, đặc biệt phổ biến các quy định pháp luật về quản lý nợ và cưỡng chế tiền thuế nợ để người nộp thuế tự giác tuân thủ thực hiện nghĩa vụ thuế, hạn chế phát sinh thêm nợ đọng thuế.