Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí: Không để tình trạng "dùng của công như của chùa"

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí lưu ý, Cục QLCS cần tin học hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, để cơ sở dữ liệu này thực sự là kênh thông tin quan trọng và tin cậy giúp cho việc quản lý TSNN tại các bộ, ngành, địa phương không còn tình trạng lãng phí, “dùng của công như của chùa”.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí phát biểu chỉ đạo tại buổi họp.

Đã có cải cách lớn về thủ tục hành chính

Tạihội nghịsơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Quản lý công sản (QLCS), Bộ Tài chínhvào chiều 27/6, qua báo cáo do Phó cục trưởng Cục QLCS La Văn Thịnh trình bày, Cục đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao giúp cho hoạt động quản lý nhà nước về tài sản ngày càng đi vào thực chất và chủ động.

6 tháng đầu năm, cả nước đã giảm được 799 tài sản (TS) công với tổng nguyên giá 746 tỷ đồng. Trong đó, đất giảm 69 khuôn viên; nhà giảm 296 cái; ô tô giảm 384 chiếc; TS khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên/1 đơn vị TS giảm được 30 TS.

Ông La Văn Thịnh cho biết, công tác xây dựng chính sách chế độ 6 tháng đầu năm 2016 của Cục đã tập trung vào việc xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; mua sắm tài sản nhà nước (TSNN) theo phương thức tập trung; xử lý những vướng mắc nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân liên quan đến nghĩa vụ tài chính đối với đất đai,…

Các văn bản được ban hành đã có những cải cách lớn về thủ tục hành chính, công khai minh bạch về quy trình, thủ tục và thẩm quyền, cũng như kịp thời tháo gỡ những bất cập để phù hợp với tình hình thực tiễn. Bên cạnh đó, các chính sách còn góp phần hoàn thiện thể chế, khung pháp lý để thúc đẩy việc quản lý, sử dụng và khai thác nguồn lực từ TS công ngày càng có hiệu quả hơn.

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước cũng được đẩy nhanh giúp cho nguồn NSNN được bổ sung đáng kể với trên 35.000 tỷ đồng thu được từ bán TS trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cục QLCS đã tham mưu cho Bộ Tài chính xử lý TS của 10 dự án sử dụng vốn nhà nước đã kết thúc với tổng nguyên giá TS xử lý với trên 44 tỷ đồng, giá trị còn lại trên 26 tỷ đồng…

Toàn cảnh buổi họp.

Toàn cảnh buổi họp.

Cục phó La Văn Thịnh cho rằng, Cục QLCS đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ Bộ Tài chính giao trên tất cả các mặt nghiệp vụ: xây dựng chính sách, chế độ; xử lý chuyên môn, nghiệp vụ,…, từ đó hoạt động quản lý nhà nước về TSNN của Cục ngày càng đi vào nề nếp, chủ động.

Không để tình trạng lãng phí “dùng của công như của chùa”

Tham dự buổi sơ kết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí đánh giá cao những kết quả mà Cục QLCS đã đạt được. Tuy nhiên, để việc quản lý TS công ngày càng hiệu quả hơn nữa, Thứ trưởng lưu ý Cục QLCS cần rà soát các chính sách đã ban hành để có hướng sửa đổi kịp thời khi có vướng mắc trong triển khai thực hiện.

Đặc biệt với vấn đề xe ô tô công, hiện có nhiều ý kiến trái chiều với kết quả rà soát, sắp xếp theo Quyết định số 32/2015/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vìvậy, Thứ trưởng yêu cầu Cục QLCS cần tuyên truyền và làm rõ cơ chế chính sách để mọi đối tượng đều hiểu về quy định này. Đồng thời, các đối tượng sử dụng TS hiểu và tuân thủ nghiêm với tiêu chuẩn, định mức, chế độ mà mình được hưởng.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng lưu ý thêm, Cục QLCS cần tin học hóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, để cơ sở dữ liệu này thực sự là kênh thông tin quan trọng và tin cậy giúp cho việc quản lý TSNN tại các bộ, ngành, địa phương không còn tình trạng lãng phí, “dùng của công như của chùa”.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục QLCS Trần Đức Thắng cho biết, trong 6 tháng còn lại của năm 2016, Cục QLCS sẽ tập trung đẩy mạnh công tác sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước nhằm sử dụng, khai thác có hiệu quả hơn quỹ nhà, đất phục vụ phát triển kinh tế- xã hội, góp phần thực hiện quy hoạch sử dụng đất, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý tài chính đối với đất đai để tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Ngoài ra, Cục tiếp tục thựchiện hiện đại hóa công tác quản lý công sản và nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về TSNN, đảm bảo từng bước cơ sở này có đầy dủ thông tin về tài sản công, cũng như, hiện đại hóa công tác quản lý công sản, nhằm đảm bảo các thông tin về cơ chế, chính sách, quản lý, xử lý TS công (mua sắm, bán, điều chuyển, thanh lý…) đều được công khai.