Thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Phạm Nga

Theo ông Lê Minh Tâm - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng), khác với khối doanh nghiệp, quá trình chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước diễn theo quy trình dài hơn, cần nhiều thời gian hơn.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo nói chung và hoạt động đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL nói riêng.
Thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo nói chung và hoạt động đào tạo nghiệp vụ TCĐLCL nói riêng.

Kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát, phương thức làm việc thay đổi một cách nhanh chóng, xu hướng chuyển đổi số vì thế ngày càng thể hiện rõ hơn. Có thể lấy ví dụ điển hình là chuyển từ làm việc trực tiếp sang trực tuyến, với sự hỗ trợ của công nghệ, công nghệ số.

Theo thống kê, tỷ lệ đào đạo trực tiếp và trực tuyến của Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng hiện đã là 50-50. Đối với những lớp học trực tiếp thường liên quan đến thực hành, cần có công cụ hỗ trợ thì sẽ bắt buộc phải đến. Hiện tại, Trung tâm đang trình Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cho phép đào tạo từ xa trong trường hợp doanh nghiệp đảm bảo trang thiết bị.

Để thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo nói chung và hoạt động đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng nói riêng, ông Tâm cho rằng cần có cơ chế, chính sách thuận lợi cùng với việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động chuyển đổi số.

Trong đó, cần tập trung vào các chính sách liên quan đến chất lượng việc dạy học trên môi trường mạng, an toàn thông tin mạng, các quy định liên quan đến điều kiện tổ chức dạy học trên mạng, kiểm định chất lượng, tính pháp lý và công nhận kết quả khi dạy học trực tuyến.