Tiếp tục cải thiện tiến độ giải ngân các dự án lớn


Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tình hình giải ngân một số dự án lớn, dự án quan trọng quốc gia được cải thiện tiến độ, cơ bản đáp ứng được kế hoạch.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chỉ đạo quyết liệt tiến độ triển khai

Theo Bộ KH&ĐT, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiến độ giải ngân từ cuối tháng 7 đến nay đã có sự chuyển biến tích cực. Có 5 bộ, cơ quan trung ương và 19 địa phương có tỷ lệ giải ngân trên 60%. Nhưng ngược lại nhiều bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 35%, trong đó, có 15 bộ, cơ quan trung ương và 1 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 15%.

Bộ Giao thông vận tải cho hay, tổng số vốn đã giải ngân của 11 dự án thành phần là 5.530/8.970 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 61,6%.

Bộ KH&ĐT phân tích, dù ít nhiều được cải thiện nhưng việc chậm giải ngân vốn đầu tư ở các địa phương, bộ ngành do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan đã được báo cáo trong các phiên họp về vấn đề này.

Trong đó, công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về đơn giá, phương án đền bù, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích… Bộ này cho rằng, đây là nút thắt lớn đối với việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư công.

Công tác tổ chức triển khai thực hiện tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn nhiều bất cập; các cấp, các ngành chưa thực sự vào cuộc, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, chưa rõ nét.

Tiếp tục cải thiện tiến độ triển khai các dự án

Cụ thể, đối với 3 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đầu tư công (Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn, Cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu) giải ngân (bao gồm giải phóng mặt bằng (GPMB) và xây lắp) 1.755/3.400 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 51,6%, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành khoảng 93%.

Đối với 5 dự án thành phần đang thực hiện theo hình thức đối tác công tư (QL45 - Nghi Sơn,  Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo) giải ngân cho GPMB 2.084/3.016 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 69,1%.

Đối với 3 dự án thành phần mới được Quốc hội chấp thuận chuyển đổi hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công (Mai Sơn - Quốc lộ 45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây) giải ngân 1.690/2.554 tỷ đồng kế hoạch năm 2020, đạt 66,2%. Hiện nay, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật và dự toán; các Ban Quản lý dự án đã phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu, dự kiến khởi công các gói thầu đầu tiên trong tháng 9 năm 2020 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020 là 18.500 tỷ đồng và được bố trí vốn lũy kế từ 2018-2020 là 18.195,035 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước từ đầu năm đến 31/7 là 193.040 tỷ đồng, đạt 40,98% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (không bao gồm số vốn các năm trước kéo dài sang năm 2020).

Tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 53/2017/QH14 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, Quốc hội đã quy định, việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tiến hành một lần và hoàn thành trước năm 2021. Đồng thời, tại Báo cáo số 3696/BC-UBND ngày 3 tháng 4 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cam kết giải ngân toàn bộ số vốn được giao trong năm 2020. Trong thời gian qua, tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo quyết liệt các Sở ban ngành tích cực triển khai, thúc đẩy giải ngân. Tuy nhiên, trong 8 tháng đầu năm 2020, dự án giải ngân là 1.376,187 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến nay là 2.513,655 tỷ đồng, đạt 13,82% kế hoạch được giao.

Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, một số khó khăn trong quá trình thực hiện Dự án là, hình thể thửa đất giữa hồ sơ cấp Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện trạng có thay đổi nên diện tích thửa đất sau khi đo đạc tăng hoặc giảm; một số trường hợp không chỉ được ranh đất đang sử dụng nên đơn vị đo đạc chưa đủ cơ sở xuất hồ sơ kỹ thuật thửa đất...; còn nhiều thửa đất không có thông tin tên chủ sử dụng, hoặc có tên nhưng không ghi địa chỉ....

Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm 2020, lãnh đạo Tỉnh này khẳng định sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất khu vực ưu tiên 1.810 ha trong năm 2020; tiếp tục kiểm đếm, lập phương án bồi thường khu vực còn lại trong năm 2020, bàn giao mặt bằng trong Quý II năm 2021.

Dự án cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 839/QĐ-TTg ngày 16 tháng 6 năm 2020 với tổng mức đầu tư là 4.827,32 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn ngân sách nhà nước; Bộ Giao thông vận tải phê duyệt dự án tại Quyết định số 1170/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2020.

Tiến độ thực hiện hiện nay, Chủ đầu tư là Tổng công ty Cửu Long đã đăng thông báo mời thầu, kế hoạch đến ngày 20/8  phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng gói thầu khảo sát, thiết kế. Tiến độ thực hiện dự kiến phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng trước 15/12 và khởi công và cuối năm 2020. Dự kiến thông xe vào năm 2022 và hoàn thành toàn bộ vào quý II/2023.