Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp cải tiến năng suất, chất lượng bị ảnh hưởng vì Covid-2019

PV.

Viện Năng suất Việt Nam vừa triển khai chương trình của Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng năng suất trong và sau đại dịch Covid-2019. Theo đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để thực hành các giải pháp cải tiến năng suất, chất lượng dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin.

Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ kinh phí để ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình cải tiến năng suất, chất lượng
Doanh nghiệp tham gia chương trình sẽ được hỗ trợ kinh phí để ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình cải tiến năng suất, chất lượng

Kết quả khảo sát với hơn 200 doanh nghiệp trên khắp cả nước của Viện Năng suất Việt Nam cho thấy, các doanh nghiệp hiện nay đang gặp nhiều khó khăn trong cải tiến năng suất chất lượng hàng hoá, nguyên nhân là do bị tác động bởi đại dịch Covid-19.

Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa là mục tiêu của các doanh nghiệp và việc áp dụng các thông quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng là những giải pháp giúp doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, nâng cao vị thế và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Đem lại những lợi ích đáng kể, song việc áp dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng không phải là điều dễ dàng.

Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-2019 còn diễn biến khó lường trên toàn cầu và doanh nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch này. Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam phục hồi và tăng trưởng trở lại sau dịch Covid-2019; thích nghi với thay đổi không ngừng của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; đồng thời, xây dựng và phát triển được đội ngũ chuyên gia cải tiến có trình độ và kỹ năng cần thiết để tiến hành các dự án cải tiến bài bản và đạt hiệu quả…, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức tìm kiếm doanh nghiệp tham gia Chương trình “hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi, tăng trưởng năng suất trong và sau đại dịch Covid-2019”.

Tham gia chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí để ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình cải tiến năng suất, chất lượng. Qua đó, thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, chất lượng sản phẩm hàng hóa, thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng, cải thiện hình ảnh, thương hiệu và tính cạnh tranh của doanh nghiệp.