Tiếp tục lan toả chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc

Thùy Linh

Tổng cục Thuế vừa có công văn yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trên toàn quốc.

Đại diện Cục Thuế Ninh Bình trao giải thưởng cho các chủ nhân hóa đơn may mắn.
Đại diện Cục Thuế Ninh Bình trao giải thưởng cho các chủ nhân hóa đơn may mắn.

Tổng cục Thuế yêu cầu, đối với các kỳ lựa chọn “Hóa đơn may mắn" tiếp theo, chậm nhất ngày 15 tháng đầu quý sau Cục Thuế phải tổ chức lựa chọn "Hóa đơn may mắn" của quý trước, công bố người trúng thưởng và tổ chức trao thưởng cho người trúng thưởng chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố người trúng thưởng.  Nội dung này không giới hạn thời gian triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn”. Do đó, việc triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn" vẫn tiếp tục được thực hiện từ năm 2023 trở đi.

Về nguồn kinh phí trả thưởng, Tổng cục Thuế đã giao dự toán từ nguồn dự toán chi quản lý hành chính ngoài định mức để các Cục Thuế thực hiện chương trình “Hóa đơn may mắn”. Ngoài nguồn kinh phí Tổng cục Thuế giao, các Cục Thuế chủ động cân đối, sử dụng từ dự toán chi hoạt động thường xuyên và nguồn kinh phi địa phương hỗ trợ (nếu có) để thực hiện theo cơ cấu giải thưởng của Cục Thuế.

Tuy nhiên, qua nắm bắt tình hình triển khai và những khó khăn trong việc bố trí, cân đối nguồn trả thưởng của quý I/2023, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí nguồn trả thưởng, Tổng cục Thuế sẽ cấp bổ sung nguồn kinh phí phục vụ triển khai chương trình “Hóa đơn may mắn” trong năm 2023 nhưng không vượt quá mức bổ sung kinh phí của năm 2022.

Tổng cục Thuế cũng quy định, đối tượng tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là hoá đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh là người tiêu dùng. Để đảm bảo mỗi hóa đơn chỉ được đưa vào lựa chọn một lần duy nhất thì hóa đơn dự thưởng không bao gồm: hóa đơn đã hủy; hóa đơn điều chỉnh; hóa đơn thay thế cho hóa đơn có thời điểm lập khác kỷ quay thưởng; hóa đơn có thông tin mã số thuế người bán và người mua trùng nhau.