Tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp

Phạm Nga

Từ ngày 11-14/10, Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) đã tổ chức khóa đào tạo trực tuyến cho 39 đại biểu từ 16 nước/nền kinh tế thành viên về tiêu chuẩn quản lý đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp.

Đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của các chương trình APO
Đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính của các chương trình APO

Khóa đào tạo nhằm giới thiệu về quản lý đổi mới, các nguyên tắc và khái niệm cùng với các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO 56000, hỗ trợ các quốc gia thành viên APO trong việc xây dựng và phát triển khả năng đổi mới của họ theo chuẩn mực chung được thừa nhận quốc tế. Bộ tiêu chuẩn ISO 56000 cung cấp các định nghĩa, tài liệu tham khảo và cơ sở liên quan đến quản lý đổi mới sáng tạo. Bộ tiêu chuẩn xác định các tham chiếu cụ thể và cung cấp hướng dẫn cho quản lý đổi mới bất kể loại hình hoặc quy mô của tổ chức. Điều này sẽ đặc biệt có lợi cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm bí quyết, phương pháp luận và nguồn lực cho các hoạt động đổi mới.

Nhằm hỗ trợ các tổ chức thúc đẩy đổi mới một cách có hệ thống, từ năm 2019, Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) đã ban hành một số tiêu chuẩn liên quan đến quản lý đổi mới như thuật ngữ, công cụ và phương pháp. Các tiêu chuẩn này được bao gồm trong bộ tiêu chuẩn ISO 56000, cung cấp cơ sở từ vựng, các khái niệm cơ bản, các nguyên tắc quản lý đổi mới, và cách tiếp cận để thực hiện quản lý đổi mới một cách có hệ thống. Bộ tiêu chuẩn này có thể được áp dụng cho tất cả các tổ chức, bất kể loại hình, khu vực, mức độ trưởng thành hoặc quy mô.

Phát biểu tại khóa đào tại, ông Nguyễn Tùng Lâm, Phụ trách viện Năng suất Việt Nam  cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 tại Việt Nam. Một trong những giải pháp quan trọng là hoạt động thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp. Đổi mới sáng tạo cũng là một trong những lĩnh vực trọng tâm chính trong các chương trình APO trong những năm gần đây.

Tại khóa đào tạo, các đại biểu cũng được nghe chia sẻ kinh nghiệm và những kết quả đáng khích lệ của hoạt động đổi mới sáng tạo tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.