Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 14,03%

PV.

Theo Báo cáo Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016 vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, các cân đối về tiền tệ thời gian qua được nhận định cơ bản ổn định và đúng định hướng, tín dụng tiếp tục tăng trưởng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.

Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 14,03%. Nguồn: internet
Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 14,03%. Nguồn: internet

Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết, thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng thời gian qua diễn biến tích cực, các chỉ tiêu tiền tệ tăng trưởng phù hợp với diễn biễn kinh tế vĩ mô, tiền tệ.

Theo đó, tính đến ngày 22/11/2016, tổng phương tiện thanh toán tăng 14,92% so với cuối năm 2015 (cùng kỳ tăng 11,89%); huy động vốn tăng 15,46% (cùng kỳ tăng 11,96%). Tín dụng đối với nền kinh tế tăng 14,03%.

Mặt bằng lãi suất cơ bản diễn biến ổn định, từ cuối tháng 9/2016, một số tổ chức tín dụng lớn điều chỉnh giảm lãi suất huy động khoảng 0,3-0,5%/năm, giảm khoảng 0,5-1%/năm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, tỷ giá và thị trường ngoại tệ trong 10 tháng năm 2016 cũng được nhận định ổn định, thanh khoản thị trường cao, tâm lý găm giữ ngoại tệ giảm, Ngân hàng Nhà nước mua được lượng lớn ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước.

Theo Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, từ đầu tháng 11/2016, tỷ giá tăng nhanh chủ yếu do yếu tố tâm lý trước bối cảnh đồng USD tăng mạnh so với các đồng tiền khác sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và có các quan điểm chính sách được thị trường kỳ vọng sẽ kích thích kinh tế tăng trưởng và lạm phát của Mỹ tăng nhanh và Fed sớm tăng lãi suất.

Tuy nhiên, thanh khoản thị trường vẫn đảm bảo, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân được các tổ chức tín dụng đáp ứng kịp thời và đầy đủ, thị trường vàng diễn biến ổn định và tự điều tiết tốt.