Tính đến hết ngày 31/12/2020, giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,08 triệu tỷ đồng

Hoa Sơn

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), trong năm 2020, chỉ số VN-Index đạt 1103,87 điểm, đạt mức cao nhất trong năm. Tháng cuối của năm 2020, các chỉ số chứng khoán khác của HOSE đều tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, qua đó tạo nền tảng bền vững cho năm 2021. Nhờ đó, tính đến hết ngày 31/12/2020, giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,08 triệu tỷ đồng.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Số liệu của HOSE cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng, các chỉ số chứng khoán của HOSE tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng.

Thống kê của HOSE cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2020, xét về quy mô thị trường, tổng số mã chứng khoán giao dịch trên HOSE có 392 cổ phiếu, 03 chứng chỉ quỹ đóng, 07 chứng chỉ quỹ ETF, 118 chứng quyền có bảo đảm và 33 trái phiếu niêm yết.

Theo đó, chỉ số VN-Index đạt 1103,87 điểm, tăng 10,05% so với cuối tháng 11 và tăng 14,87% so với đầu năm 2020; VNAllshare đạt 1032,41 điểm, tăng 11,39% so với cuối tháng 11 và tăng 22,09% so với đầu năm; VN30 đạt 1070,77 điểm, tăng 10,86% so với cuối tháng 11 và tăng 21,81% so với đầu năm 2020.

Các chỉ số ngành tăng nhiều nhất trong tháng gồm: ngành tài chính (VNFIN) tăng 18,53%, ngành nguyên vật liệu (VNMAT) tăng 14,21%, ngành hàng tiện ích (VNUTI) tăng 11,85%.  

Thanh khoản thị trường ấn tượng, tổng giá trị giao dịch và giá trị giao dịch bình quân/phiên tăng  lần lượt 59.85% và 45.95% so với tháng 11.

Cùng với đà tăng của các chỉ số chứng khoán, tổng khối lượng và giá trị giao dịch cổ phiếu trên HOSE cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong tháng 12, khối lượng giao dịch đạt hơn 13,6 tỷ cổ phiếu tương ứng giá trị giao dịch đạt 286,27 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 63,08% và 59,85% so với tháng 11.

Giá trị giao dịch bình quân phiên đạt hơn 12,44 nghìn tỷ đồng, khối lượng giao dịch đạt trên 591 triệu cổ phiếu/phiên, tương ứng tăng 45,95% về giá trị và 48,90% về khối lượng so với tháng trước. Thanh khoản thị trường năm 2020 tăng trưởng với khối lượng giao dịch bình quân/phiên năm 2020  đạt 335,5 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch/phiên đạt 6,29 nghìn tỷ tăng lần lượt 83,84% và 52,41% so với năm 2019.

Trong khi đó, chứng quyền có bảo đảm ngày càng có sức hút mạnh mẽ với nhà đầu tư. Cụ thể, chứng quyền có bảo đảm tiếp tục duy trì đà tăng ổn định, với khối lượng giao dịch bình quân phiên đạt gần 31 triệu Chứng quyền có bảo đảm tương ứng giá trị giao dịch bình quân đạt khoảng 84,31 tỷ đồng, tăng lần lượt 27,86% và 54,89% so với tháng trước.

Tính trong năm 2020, khối lượng giao dịch trung bình đạt 11,5 triệu Chứng quyền có bảo đảm, giá trị giao dịch trung bình đạt 20,84 tỷ đồng, tăng hơn 301% về khối lượng giao dịch bình quân và tăng 190% về giá trị giao dịch bình quân so với năm 2019.

Trong tháng 12, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng với giá trị hơn 4,13 nghìn tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 44,48 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,77% tổng giá trị giao dịch cả chiều mua và bán của toàn thị trường. Trong năm, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng lũy kế với giá trị hơn 19,72 nghìn tỷ đồng.

Thống kê của HOSE cho thấy, tính đến hết ngày 31/12/2020, xét về quy mô thị trường, tổng số mã chứng khoán giao dịch trên HOSE có 392 cổ phiếu, 03 chứng chỉ quỹ đóng, 07 chứng chỉ quỹ ETF, 118 chứng quyền có bảo đảm và 33 trái phiếu niêm yết.

Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết đạt hơn 99,73 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa niêm yết đạt hơn 4,08 triệu tỷ đồng, tăng 13,17% so với tháng trước và đạt khoảng 67,59% GDP năm 2019 (GDP theo giá thực tế).