Tình hình chỉ số giá 7 tháng năm 2015

Theo gso.gov.vn

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2015 tăng 0,13% so với tháng trước, trong đó nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng cao nhất với mức 0,25%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,18%; giao thông và văn hóa, giải trí và du lịch cùng tăng 0,16%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,15%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,14%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,1% (lương thực giảm 0,38% và thực phẩm tăng 0,24%); giáo dục tăng 0,01%; bưu chính viễn thông giảm 0,02%.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2015 tăng 0,68% so với tháng 12/2014 và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 7 tháng năm nay tăng 0,86% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Lạm phát cơ bản tháng 7/2015 tăng 0,13% so với tháng trước; tăng 2,04% so với cùng kỳ năm 2014. Lạm phát cơ bản bình quân 7 tháng năm nay tăng 2,22% so với bình quân cùng kỳ năm 2014.

Chỉ số giá vàng tháng 7/2015 giảm 1,24% so với tháng trước; giảm 1,07% so với tháng 12/2014 và giảm 7,23% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2015 tăng 0,09% so với tháng trước; tăng 2,01% so với tháng 12/2014 và tăng 2,37% so với cùng kỳ năm 2014.