Tình hình thực hiện dự toán ngân sách 7 tháng đầu năm 2013

PV.

(Tài chính) Đánh giá của Bộ Tài chính về tình hình thực hiện dự toán ngân sách tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2013 cho thấy: Thu NSNN đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, trong khi chi NSNN 527.860 tỷ đồng, bằng 54% dự toán. Điều này đòi hỏi các đơn vị trong toàn ngành, nhất là cơ quan thuế, hải quan cần quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện được dự toán thu NSNN năm 2013.

Thu NSNN 7 tháng đầu năm 2013 đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán. Nguồn: Internet
Thu NSNN 7 tháng đầu năm 2013 đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán. Nguồn: Internet
7 tháng, thu mới đạt 52,6% dự toán

Tổng thu cân đối NSNN tháng 7 ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 41,9% (khoảng 21.550 tỷ đồng) so với mức thực hiện tháng 6. Trong đó, thu nội địa ước đạt 44.900 tỷ đồng, tăng 43,2% (khoảng 13.550 tỷ đồng) so với thực hiện tháng 6; nếu không kể tiền sử dụng đất thì tăng 48,2%. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai, tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh quý II/2013, đồng thời, trong tháng 7 đã phát sinh khoản thu điều tiết từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất 2.075 tỷ đồng. Không kể các khoản thu đột xuất này, thì số thu tháng 7 giảm nhẹ so với tháng trước. Tình hình này cho thấy quá trình phục hồi của nền kinh tế vẫn chậm.

Trong khi đó, trong tháng 7 nhờ giá dầu nên tăng thu từ dầu thô ước đạt 8.600 tỷ đồng, tăng khoảng 300 tỷ đồng so với thực hiện tháng 6. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 25.000 tỷ đồng, tăng 40,4% (khoảng 7.200 tỷ đồng) so với thực hiện tháng 6, chủ yếu do từ ngày 1/7/2013 thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, đã thực hiện thu số thuế xuất nhập khẩu được ân hạn từ tháng 6/2013 chuyển sang và thu ngay thuế xuất nhập khẩu của các lô hàng làm thủ tục nhưng không đủ điều kiện gia hạn, hoặc không có bảo lãnh của ngân hàng. Không kể yếu tố đột biến nêu trên, thì số thu tháng 7/2013 đạt xấp xỉ mức thực hiện tháng trước.

Như vậy, lũy kế thu 7 tháng ước đạt 429.165 tỷ đồng, bằng 52,6% dự toán, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó: Thu nội địa đạt 281.720 tỷ đồng, bằng 51,6% dự toán, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2012, tiếp tục là tỷ lệ thấp so với cùng kỳ một số năm gần đây. Ước tính có 6/14 khoản thu, sắc thuế đảm bảo tiến độ thu theo dự toán (trên 58% dự toán), nhưng phần lớn là các khoản thu nhỏ như: thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 117,9%; thu tiền thuê đất đạt 70,3%; tiền bán nhà đạt 87,8%; thu khác ngân sách đạt 62,8%; thu cố định tại xã đạt 58,7%.

8/14 khoản thu, sắc thuế còn lại đạt thấp hơn so với yêu cầu, bao gồm 2 khoản thu quan trọng như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (đạt 48,9%), thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 51,2%).

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, ước tính đến hết tháng 7/2013, cả nước có 23/63 địa phương có số thu nội địa đạt tiến độ dự toán (từ 58% trở lên), chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ; 40/63 địa phương thu đạt dưới 58% dự toán, trong đó có các địa phương trọng điểm thu như: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Khánh Hoà, TP.  Hồ Chí Minh, Đồng Nai…. So với thực hiện cùng kỳ năm 2012, có 51/63 địa phương thu đạt và vượt, song mức tăng không lớn và cũng chủ yếu là các địa phương có số thu nhỏ, 12 địa phương còn lại thu thấp hơn, như: Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Giang, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc, Đắk Nông,...

Trong khi đó, thu từ dầu thô đạt 64.330 tỷ đồng, bằng 65% dự toán, trên cơ sở giá dầu bình quân 7 tháng đạt khoảng 112 USD/thùng, tăng 22 USD/thùng so với giá xây dựng dự toán; sản lượng thanh toán ước đạt 8,67 triệu tấn, bằng 61,3% kế hoạch.   

Đối với thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thì trong 7 tháng đầu năm, tổng số thu NSNN về xuất nhập khẩu đạt 119.695 tỷ đồng, sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 40.080 tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 79.615 tỷ đồng, bằng 47,8% dự toán, tăng 12,1% cùng kỳ năm 2012.

Yêu cầu các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên

Thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 7, chi NSNN ước đạt 78.950 tỷ đồng đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ theo dự toán được giao và tiến độ thực hiện.

Như vậy, nếu tính chung 7 tháng, chi NSNN ước đạt  527.860 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2012.

Cụ thể, chi đầu tư phát triển ước đạt 92.155 tỷ đồng, bằng 52,7% dự toán, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2012; trong đó, NSNN đã thực hiện cấp bù lãi suất tín dụng nhà nước cho Ngân hàng Phát triển và Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 62,4% dự toán; chi cho vay chính sách đối với học sinh sinh viên đạt 58,4% dự toán; chi bổ sung dự trữ quốc gia đạt 54,5% dự toán... Tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (cả vốn NSNN và vốn trái phiếu Chính phủ) đạt khá so với cùng kỳ năm 2012, trong đó vốn NSNN giải ngân đến các chủ đầu tư ước đạt 52,5% dự toán (cùng kỳ năm 2012 đạt 47,7%); vốn đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ ước đạt khoảng 54,5% kế hoạch (cùng kỳ năm 2012 đạt khoảng 43,9% kế hoạch).

Đối với chi trả nợ và viện trợ, trong 7 tháng đầu năm 2013 ước đạt 60.080 tỷ đồng, bằng 57,2% dự toán, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2012, đảm bảo thanh toán đầy đủ và kịp thời các khoản nợ đến hạn.

Bên cạnh đó, chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh,  quản lý hành chính (bao gồm chi thực hiện cải cách tiền lương): ước đạt 375.625 tỷ đồng, bằng 55,7% dự toán, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2012.

Như vậy, cân đối NSNN đến tháng 7/2013 cho thấy: Bội chi NSNN tháng 7 ước 5.950 tỷ đồng; lũy kế 7 tháng đầu năm 98.695 tỷ đồng, bằng 60,9% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Triển khai Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo thực hiện điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2013, Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành và các địa phương thực hiện tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên của 7 tháng cuối năm 2013 nhằm chủ động trong điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN những tháng cuối năm 2013 (tổng số tiết kiệm khoảng 3.080 tỷ đồng, gồm: các Bộ, cơ quan Trung ương khoảng 770 tỷ đồng; các địa phương khoảng 2.310 tỷ đồng).

Bộ Tài chính cũng cho biết, tính đến hết tháng 7/2013, đã tổ chức huy động được 127,33 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 65,3% nhiệm vụ huy động vốn trong nước để bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2013.