Tối 5/5, Hải quan tạm dừng hoạt động hệ thống công nghệ thông tin để nâng cấp

Theo baohaiquan.vn

Quá trình tạm dừng hoạt động các hệ thống CNTT của ngành Hải quan doanh nghiệp tạm thời không thực hiện khai báo hải quan và các giao dịch qua hệ thống CNTT, trường hợp có nhu cầu tổ chức, cá nhân tiến hành giao dịch trực tiếp.

Hoạt động Trung tâm quản lý, vận hành Hệ thống CNTT hải quan. Nguồn: PV.
Hoạt động Trung tâm quản lý, vận hành Hệ thống CNTT hải quan. Nguồn: PV.

Ngày 2/5, trao đổi với phóng viên, đại diện Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai nâng cấp hệ thống mạng tại Trung tâm Quản lý vận hành hệ thống CNTT hải quan, Cục CNTT và Thống kê hải quan sẽ tạm dừng hoạt động của toàn bộ các hệ thống CNTT.

Cụ thể, thời gian triển khai từ 20 giờ ngày 5 đến 6 giờ ngày 6/5. Trong thời gian triển khai, toàn bộ các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ CNTT của ngành Hải quan sẽ tạm dừng hoạt động. 

Cục CNTT và Thống kê Hải quan thông báo và đề nghị CBCC hải quan, các doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý về kế hoạch triển khai nêu trên và thực hiện kiểm tra, theo dõi hoạt động của hệ thống sau khi nâng cấp.