Tồn kho bất động sản còn gần 36.000 tỷ đồng

PV.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc còn gần 36.000 tỷ đồng; so với tháng 12/2015 giảm 14.931 tỷ đồng, tương đương 29,34% và so với thời điểm kết thúc quý II/2016 giảm 1.530 tỷ đồng.

Tồn kho đất nền nhà ở chiếm giá trị lớn nhất với xấp xỉ 16.000 tỷ đồng.
Tồn kho đất nền nhà ở chiếm giá trị lớn nhất với xấp xỉ 16.000 tỷ đồng.

Giao dịch bất động sản trong tháng giữa của quý III có xu hướng chững lại. Lượng hàng tồn kho chủ yếu đọng ở phân khúc đất nền tại các dự án xa trung tâm chưa có hạ tầng đầy đủ.

Theo đó, tổng giá trị tồn kho bất động sản toàn quốc còn gần 36.000 tỷ đồng; so với tháng 12/2015 giảm 14.931 tỷ đồng, tương đương 29,34% và so với thời điểm kết thúc quý 2/2016 giảm 1.530 tỷ đồng.

Điều đáng nói, tồn kho đất nền nhà ở chiếm giá trị lớn nhất với gần 4,4 triệu m2, xấp xỉ 16.000 tỷ đồng. Tiếp đến là tồn kho nhà thấp tầng khoảng 9.890 tỷ đồng, tương ứng 4.951 căn; chung cư 4.883 căn, tương đương 6.893 tỷ đồng; đất nền thương mại hơn 1 triệu m2, khoảng 3.255 tỷ đồng.

Dẫn đầu cả nước về giá trị tồn kho bất động sản là TP. Hồ Chí Minh với con số 6.599 tỷ đồng. Con số này so với kết thúc năm 2015 đã giảm hơn 3.500 tỷ đồng, xấp xỉ 35% và giảm thêm 216 tỷ đồng so với kết thúc quý II/2016.

Trong khi đó, giá trị tồn kho bất động sản tại Hà Nội là 5.823 tỷ đồng.

Tỷ lệ giảm tồn kho bất động sản của Hà Nội thời điểm này chậm hơn TP. Hồ Chí Minh, chỉ giảm 923 tỷ đồng (gần 14%) so với cuối năm 2015 và giảm thêm 64 tỷ đồng so với quý II/2016.