Tồn kho đường giảm nhẹ

PV.

Theo báo cáo của Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối, lượng đường tồn kho tại các nhà máy đến ngày 15/5/2016 là 486.205 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 10.585 tấn.

Đường tồn kho là 486.2015 tấn
Đường tồn kho là 486.2015 tấn

Cục Chế biến Nông lâm thủy sản và nghề muối vừa cho biết, tính đến ngày 15/5/2016 đã có 37/41 nhà máy kết thúc vụ sản xuất 2015-2016 (nhiều hơn cùng kỳ năm trước 6 nhà máy), các nhà máy đã ép được hơn 12,5 triệu tấn mía, sản xuất được hơn 1,2 triệu tấn đường.

So với cùng kỳ năm trước, lượng mía ép giảm xấp xỉ 1,6 triệu tấn, lượng đường giảm 172.640 tấn; nguyên nhân do hạn hán tại các tỉnh miền Nam dẫn đến năng suất mía kém, thu hoạch mía non chạy hạn. Lượng đường tồn kho tại các nhà máy đến ngày 15/5/2016 là 486.205 tấn, thấp hơn cùng kỳ năm trước 10.585 tấn. Lượng đường các nhà máy bán ra từ 15/4/2016 đến 15/5/2016 là 165.435 tấn, giảm hơn so với cùng kỳ năm trước 28.075 tấn.

Giá bán đường kính trắng loại 1 tại nhà máy cao hơn tháng trước từ 500 – 800 đồng/kg, dao động từ 14.500 đồng - 16.000 đồng/kg (đã bao gồm VAT). Giá mua mía 10 CCS tại ruộng ổn định như tháng trước: Miền Bắc 850.000 – 920.000 đồng/tấn, Miền Trung 900.000 – 1.050.000 đồng/tấn, Miền Nam 950.000 – 1.000.00 đồng/tấn.