Tổng công ty Lắp máy Việt Nam thoái hết vốn tại Lilama 10 và Lilama 69-3

Minh Khôi

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam bán hết 100% cổ phần chào bán tại Công ty cổ phần (CTCP) Lilama 10 và Lilama 69-3.

Toàn cảnh phiên chào bán cổ phần Lilama 10 và Lilama 69-3.
Toàn cảnh phiên chào bán cổ phần Lilama 10 và Lilama 69-3.

Ngày 26/2/2019, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 14,88 tỷ đồng (1.488.600 cổ phần theo mệnh giá), tương đương 15,05% vốn điều lệ tại CTCP Lilama 10 với mức giá khởi điểm 41.480 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 3 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 1.489.000 cổ phần, bằng 100,02% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 41.480 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 41.480 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 1.488.600 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 3 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 41.480 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 61,7 tỷ đồng.

Cùng ngày, tại HNX, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP cũng tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn hơn 25,1 tỷ đồng (2.518.454 cổ phần theo mệnh giá), tương đương 30,3% vốn điều lệ tại CTCP Lilama 69-3 với mức giá khởi điểm 19.650 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 33 nhà đầu tư cá nhân tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt 2.524.700 cổ phần, bằng 100,24% khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 19.660 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 19.650 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán được 2.518.454 cổ phần (tương đương 100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 33 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công 19.656 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 49,5 tỷ đồng.