Tổng cục Hải quan hoàn thành nhiều đề án quan trọng trong quý I

Theo baohaiquan.vn

Trong quý I/2017, Tổng cục Hải quan đã hoàn thành đúng tiến độ 3 đề án trình Chính phủ và 16 đề án trình cấp Tổng cục. Hiện đang tiếp tục thực hiện 1 đề án trình Bộ và 12 đề án trình Tổng cục.

Hoạt động giám sát hải quan tại ICD Mỹ Đình. Nguồn: PV.
Hoạt động giám sát hải quan tại ICD Mỹ Đình. Nguồn: PV.

3 đề án trình Chính phủ đó là: Nghị định thư thứ 7 về Hệ thống quá cảnh hải quan; Chủ trương đàm phán Hiệp định hợp tác hải quan với Sri Lanka và đàm phán Hiệp định cấp Chính phủ về hợp tác Hải quan giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.

Đề án cấp Tổng cục nổi bật là một số Quyết định quan trọng như: Phê duyệt kế hoạch kiểm tra nội bộ và kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2017 của Cục Hải quan tỉnh, thành phố; ban hành Kế hoạch kiểm soát rủi ro năm 2017; kế hoạch triển khai nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực hải quan năm 2017; Quy chế hoạt động công vụ của Hải quan Việt Nam...

Đáng chú ý, trong các chương trình trọng tâm của Tổng cục Hải quan trong quý I là công tác triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và một cửa ASEAN. Trong quý I/2017, Tổng cục Hải quan đã xây dựng dự thảo Nghị định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại; Kế hoạch chi tiết triển khai Cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2017-2018. Đồng thời trình Bộ phương án tổng thể về đầu tư và tài chính đáp ứng yêu cầu triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN. 

Song song với đó, Tổng cục Hải quan cũng đã phối hợp với các bộ, ngành tích cực triển khai Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 -2020 (tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 14/1/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Đến nay, đã có 11 bộ, ngành tham gia kết nối; 37 thủ tục hành chính được đưa lên Cơ chế một cửa quốc gia với tổng số hồ sơ hành chính trên 290.000 bộ hồ sơ và trên 10.000 doanh nghiệp tham gia. 

Cùng với đó, Tổng cục Hải quan cũng đã hoàn thành dự thảo Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam và lấy ý kiến  các bộ, ngành như: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế, Tổng công ty thuốc lá, Hiệp hội gỗ và lâm sản, Hiệp hội Chế biến và XK thủy sản Việt Nam...

Trong thời gian tới, Tổng cục Hải quan tiếp tục lấy ý kiến các đơn vị chuyên ngành khác, khẩn trương hoàn thành rà soát giai đoạn 2 để đảm bảo lộ trình thực hiện từ 1/1/2018.

Trong công tác giám sát hải quan, Tổng cục đã trình Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ Quyết định về Danh mục hàng hóa phải làm thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập; báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện chính thức đối với hàng hóa tiêu dùng nhập khẩu, chuyển cửa khẩu về ICD Mỹ Đình; 

Cùng với đó đã trình Bộ Tài chính ban hành công văn số 3109/BTC-TCHQ ngày 9/3/2017  hướng dẫn thời điểm nộp C/O đối với hàng hóa NK thuộc diện điều tiết giá và báo cáo Bộ xử lý tình trạng tồn đọng thanh khoản tờ khai hàng hóa kinh doanh TNTX phát sinh từ năm 2013 trở về trước tại các cục hải quan tỉnh, thành phố.