Tổng cục Hải quan hướng dẫn khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu

Hà Anh

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu đối với phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Ngày 6/7/2021, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn số 3384/TCHQ-GSQL gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu.

Theo đó, Công văn số 3384/TCHQ-GSQL ngày 6/7/2021 của Tổng cục Hải quan nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 của Chính phủ, ngày 30/11/2020, Bộ Tài chính có Công văn số 14650/BTC-TCHQ về việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu.

Theo đó, từ ngày 01/12/2020, cơ quan hải quan không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc đối tượng đăng ký theo quy định tại Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an và từ ngày 01/7/2021, không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện là xe cơ giới sử dụng vào mục đích quốc phòng theo quy định tại Thông tư số 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã phối hợp với Cục Xe - Máy (Bộ Quốc phòng) hoàn thành việc kết nối hệ thống và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu thông qua trục liên thông văn bản của Chính phủ.

Do vậy, kể từ ngày 01/7/2021, việc khai và chia sẻ dữ liệu nguồn gốc phương tiện giao thông nhập khẩu, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020, không thực hiện thủ tục xác nhận tờ khai nguồn gốc đối với phương tiện giao thông đường bộ nhập khẩu.

Để thực hiên đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố niêm yết công khai nội dung Công văn số 14650/BTC-TCHQ ngày 30/11/2020 để các doanh nghiệp biết, thực hiện.