Tổng cục Thuế nâng cấp ứng dụng phối hợp thu nộp thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng Cục Thuế vừa thông báo tới các cơ quan thuế địa phương về việc thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 1.5.0 và trao đổi thông tin thuế - kho bạc – hải quan – tài chính từ ngày 15/7/2017.

Tổng Cục Thuế vừa thông báo tới các cơ quan thuế địa phương về việc thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 1.5.0 và trao đổi thông tin thuế - kho bạc – hải quan – tài chính từ ngày 15/7/2017.
Tổng Cục Thuế vừa thông báo tới các cơ quan thuế địa phương về việc thực hiện nâng cấp ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) phiên bản 1.5.0 và trao đổi thông tin thuế - kho bạc – hải quan – tài chính từ ngày 15/7/2017.

Theo đó, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng đáp ứng Thông tư số 32/2014/TT-BTC hướng dẫn quy trình tổ chức phối hợp thu ngân sách giữa Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và các ngân hàng thương mại; Thông tư số 84/2016/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục thu nộp NSNN đối với khoản thuế và thu nội địa đáp ứng nghiệp vụ thay đổi mẫu chứng từ thu NSNN, xử lý sai sót, tra soát, điều chỉnh thông tin thu nộp thuế, hỗ trợ in chứng từ thuế phục hồi.

Cụ thể, việc nâng cấp ứng dụng đáp ứng yêu cầu Thông tư số 32, Thông tư số 84 nhằm đáp ứng việc nhận chứng từ thu NSNN phát sinh tại KBNN sang cơ quan thuế 15 phút/lần. Đồng thời, đáp ứng việc nhận và hiển thị, in đầy đủ các trường thông tin trên bảng kê chứng từ thu NSNN (bảng kê 04/CTNNS). Đáp ứng việc nhận chứng từ điện tử và xử lý chứng từ điện tử theo các trường thông tin mới được quy định trên chứng từ nộp tiền vào NSNN (CT-02/NS).

Bên cạnh đó, việc nâng cấp này cũng nhằm bổ sung chức năng in giấy nộp tiền vào NSNN chuyển đổi từ chứng từ điện tử (C1-02/PH); bổ sung chức năng cho phép tra cứu hoặc thực hiện truyền/nhận thông tin tra soát bảng kê, gắn chữ ký số giữa cơ quan thuế và KBNN.

Bổ sung chức năng tra cứu chứng từ có nghi vấn sai thông tin là căn cứ để lập giấy đề nghị điều chỉnh thông tin thu NSNN theo hình thức điện tử, gắn chữa ký số từ cơ quan thuế sang KBNN (C1-07/NS); bổ sung chức năng tra soát chứng từ sai thông tin, đối soát tổng số chứng từ đã nhận trên hệ thống TMS.