Tổng cục Thuế tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong thực thi thuế suất tối thiểu toàn cầu

Việt Dũng

Chiều ngày 28/3, Tổng cục Thuế đã có cuộc họp trao đổi kinh nghiệm và lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng có liên quan thuế suất tối thiểu toàn cầu của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế - OECD (Trụ cột 2).

Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiêp nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng có liên quan thuế suất tối thiểu toàn cầu.
Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp trao đổi kinh nghiệm với các doanh nghiêp nước ngoài tại Việt Nam thuộc đối tượng có liên quan thuế suất tối thiểu toàn cầu.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính, đại diện Hội Tư vấn thuế Việt Nam cùng đại diện doanh nghiệp nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ…  

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, Trụ cột 2 là vấn đề mới và khó đối với tất cả các nước khi triển khai. Chính vì vậy, ngay từ tháng 8/2022, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD. 

Mới đây, vào tháng 2/2023, Bộ Tài chính đã thành lập Nhóm giúp việc cho Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về nghiên cứu và đề xuất các giải pháp liên quan đến thuế suất tối thiểu toàn cầu của OECD do Thứ trưởng Bộ Tài chính làm Trưởng nhóm. 

Thành phần của Nhóm gồm lãnh đạo của các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Văn phòng Chính phủ, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam (VBF), một số công ty tư vấn thuế (EY, Deloitte) và doanh nghiệp.

Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Thuế là đơn vị nghiên cứu, đề xuất triển khai áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu tại Việt Nam. Chính vì vậy, Tổng cục Thuế tổ chức cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp được đánh giá là sẽ phải chịu ảnh hưởng của Trụ cột 2 để được lắng nghe ý kiến khách quan và những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp đang gặp phải. 

"Tổng cục Thuế rất mong được tham khảo tình hình áp dụng Trụ cột 2 ở các quốc gia, từ đó có những biện pháp ứng phó kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư cũng như sức hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh nhấn mạnh.

Với tinh thần cầu thị, Tổng cục Thuế sẽ thường xuyên duy trì cơ chế đối thoại, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp trong việc triển khai các chính sách thuế phù hợp với thông lệ quốc tế, từ đó tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, ngay sau cuộc họp này, Tổng cục Thuế sẽ tổng hợp toàn bộ các ý kiến của các doanh nghiệp và báo cáo Bộ Tài chính trong thời gian sớm nhất về những ý kiến và kiến nghị của các doanh nghiệp.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp đã ghi nhận sự đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi của Chính phủ Việt Nam, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế để các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư thành công, bền vững, lâu dài tại Việt Nam; đồng thời tham đóng góp nhiều ý kiến hữu ích có liên quan thuế suất tối thiểu toàn cầu...

 

Vào ngày 8/10/2021, 136 trong số 140 quốc gia của Khuôn khổ bao trùm của OECD/G20 về Xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển lợi nhuận thông báo đồng ý với Thoả thuận hai trụ cột về thuế doanh nghiệp toàn cầu. Trong đó, Trụ cột 2 là quy tắc đưa ra mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu ở mức 15%. Mức thuế tối thiểu sẽ áp dụng cho các Tập đoàn Đa quốc gia có doanh thu trên 750 triệu EUR.