Thu ngân sách 7 tháng đạt 583,6 nghìn tỷ đồng

PV.

Trong tháng 7/2016, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước thực hiện ước đạt 102 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4 nghìn tỷ đồng (26,6%) so với tháng 6.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, lũy kế thu 7 tháng đạt 583,6 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 7/2016 tăng khoảng 22,2 nghìn tỷ đồng (+34,8%) so với tháng 6, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2016 theo chế độ quy định.

Thu từ dầu thô tháng 7 ước đạt 4 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 370 tỷ đồng (+10,2%) so với tháng 6.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 7 ước đạt 21,5 nghìn tỷ đồng do kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có số thu lớn cho NSNN giảm.

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 10 nghìn tỷ đồng, thu cân đối ngân sách đạt 11,5 nghìn tỷ đồng.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, tổng chi NSNN tháng 7 ước đạt 107,5 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 662,1 nghìn tỷ đồng, bằng 52% dự toán, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 7 tháng đạt 92,2 nghìn tỷ đồng, bằng 36,2% dự toán, tăng 6,9% cùng kỳ năm 2015.

Chi trả nợ và viện trợ ước thực hiện chi 7 tháng đạt 91,1 nghìn tỷ đồng, bằng 58,8% dự toán, tăng 3,2% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết, không để tác động xấu đến kinh tế vĩ mô.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước thực hiện chi 7 tháng đạt 473,7 nghìn tỷ đồng, bằng 57,5% dự toán, tăng 4,9% so cùng kỳ năm 2015.