7 tháng, thu nội địa 486.826 tỷ đồng, đạt 60,1% dự toán

Theo tapchithue.com.vn

Với kết quả thu ngân sách trong tháng 7 ước đạt 90.000 tỷ đồng, bằng 11,1% dự toán, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) do Tổng cục Thuế thực hiện ước đạt 486.826 tỷ đồng, bằng 60,1% dự toán, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Báo cáo tại cuộc họp giao ban của Tổng cục Thuế diễn ra ngày 9/8 phân tích rõ: trong kết quả thu 486.826 tỷ đồng, số thu từ dầu thô ước đạt 23.928 tỷ đồng, bằng 43,9% dự toán và bằng 56,4% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 462.898 tỷ đồng, bằng 61,3% dự toán, tăng 10,1% so với cùng kỳ. Số thu nội địa trừ đất, trừ thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại đạt 386.996 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán và bằng 110% so với cùng kỳ.

Trong cơ cấu 16 khoản thu, sắc thuế do ngành thuế đảm nhiệm, có 12 khoản thu đạt khá so với dự toán và có mức tăng trưởng thu so với cùng kỳ. Toàn ngành có 56/63 Cục Thuế ghi nhận mức tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng chỉ có 46 đơn vị có tiến độ thu đạt trên 58% dự toán; nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất thì chỉ có 35 Cục Thuế thu đạt trên 58% dự toán.

Đạt được kết quả này, theo Tổng cục Thuế, ngay sau hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm 2016, trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả đã đạt được và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra các giải pháp, biện pháp chỉ đạo toàn ngành phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm và cả năm 2016.

Cụ thể ngay trong tháng 7, Tổng cục Thuế đã trình Bộ Tài chính ký công văn gửi Chủ tịch UBND 57 tỉnh, TP đề nghị tăng cường phối hợp chỉ đạo công tác quản lý thu trên địa bàn; đồng thời ban hành văn bản thông báo dự toán thu ngân sách quý III/2016 cho các Cục Thuế và hướng dẫn việc xây dựng dự toán thu ngân sách, dự toán hoàn thuế GTGT năm 2017. Trên cơ sở sự vào cuộc của chính quyền địa phương, cơ quan thuế các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ; tăng cường quản lý kê khai thuế; đồng thời chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra và quản lý nợ thuế nhằm chống thất thu và tăng thu cho ngân sách.

Cùng với việc rà soát để bổ sung vào diện quản lý thuế đối với các trường hợp doanh nghiệp (DN) đăng ký mới, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 32.493 DN, đạt 36,25% kế hoạch với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 5.701,5 tỷ đồng, tăng 19,78% so với cùng kỳ năm 2015. Số tiền thuế đã nộp vào ngân sách là 2.326,7 tỷ đồng, đạt 40,81% số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra và bằng 75,17% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng bằng việc theo dõi chặt chẽ tình hình quản lý nợ để thực hiện cưỡng chế và đôn đốc thu hồi kịp thời, tính đến 31/5/2016, toàn ngành đã thu được 20.052 tỷ đồng tiền thuế nợ của năm 2015 chuyển sang, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 37,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2016. Song song đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các Cục Thuế thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận của cơ quan kiểm toán - thanh tra để đôn đốc nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách 3.178,9 tỷ đồng.

Trong nỗ lực tăng tốc triển khai các Nghị quyết 19, 35, 36a của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và thực hiện Chính phủ điện tử, toàn ngành thuế đã tập trung đẩy mạnh việc kê khai, nộp thuế qua mạng. Tính đến tháng 7/2016, số DN đăng ký khai qua mạng đã đạt trên 546.000, chiếm hơn 99% số DN đang hoạt động.

Số DN đã đăng ký sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử cũng đạt trên 546.000, với tổng số tiền nộp vào ngân sách qua cổng thông tin nộp thuế điện tử trong 7 tháng đầu trên 218.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các đề án hoàn thuế điện tử, kê khai, nộp thuế điện tử đối với cho thuê nhà, nộp thuế điện tử từ chuyển nhượng nhà đất, nộp thuế điện tử đối với lệ phí trước bạ ô tô, xe máy… đang được hoàn tất những khâu cuối cùng để có thể thực hiện ngay trong năm nay.

Ngoài ra, việc thí điểm công tác uỷ nhiệm thu thuế đối với hộ kinh doanh; cấp hóa đơn điện tử có xác thực của cơ quan thuế, cũng như các ứng dụng hiện đại hoá hệ thống thuế cũng đang được hoàn thiện để mở rộng diện áp dụng nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, giảm số giờ tuân thủ về thuế và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù nhận định kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành thuế cơ bản đã đáp ứng tiến độ đề ra, song xác định những khó khăn, thách thức đối với công tác quản lý thuế vẫn còn khoảng cách so với mục tiêu, yêu cầu đề ra, Tổng cục Thuế chỉ đạo toàn ngành tiếp tục thực hiện dự toán thu NSNN theo mức phấn đấu đã đề ra, trong đó chú trọng các chỉ tiêu về cân đối ngân sách trung ương; đẩy mạnh và tăng cường hiệu quả mọi mặt công tác quản lý và tiếp tục đẩy mạnh công tác đơn giản hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính thuế theo Chương trình hành động để nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi nhiều hơn nữa cho người nộp thuế.

Trong khi chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh tiến độ thanh tra, kiểm tra thuế; nâng cao hiệu quả công tác thu hồi nợ thuế, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các địa phương cần tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc thực hiện các giải pháp về quản lý, khai thác nguồn thu, tăng cường chống thất thu để đảm bảo động viên kịp thời các khoản thu phát sinh vào NSNN, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2016, trước mắt là quý III./.