6 tháng đầu năm 2017:

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng

PV.

Thông tin này được đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 diễn ra hôm chiều 03/7 tại Hà Nội.

6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 217.592 tỷ đồng, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: baoviet.com.vn
6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 217.592 tỷ đồng, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2016. Nguồn: baoviet.com.vn
6 tháng đầu năm, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao và ổn định, năng lực tài chính của các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục được nâng cao.
Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 47.169 tỷ đồng, tăng 20,77%. Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 217.592 tỷ đồng, tăng 17,88% so với cùng kỳ năm 2016.
Ngoài ra, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đã đấu thầu thành công 15.005,6 tỷ đồng Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn từ 15 năm đến 30 năm.

Cũng theo đại diện lãnh đạo Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm, trong thời gian qua, cơ chế, chính sách trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm tiếp tục được xây dựng, hoàn thiện và ban hành kịp thời, từng bước nâng cao tính công khai, minh bạch gắn liền với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao dịch vụ công và tạo điều kiện cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh, an toàn, hiệu quả.

Công tác quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục được tăng cường, kết hợp giám sát từ xa và kiểm tra, thanh tra tại chỗ; Tăng cường đối thoại, trao đổi, hướng dẫn và hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nhằm bảo đảm tuân thủ pháp luật, tạo môi trường hoạt động kinh doanh lành mạnh, minh bạch hơn.