Tổng giá trị trái phiếu chính phủ phát hành từ đầu năm đến nay đạt 67.292 tỷ đồng

Gia Hân

Theo kế hoạch đã công bố, trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ phát hành 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ (TPCP). Trong đó, kế hoạch phát hành cho quý I/2023 là 108.000 tỷ đồng. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị TPCP phát hành đạt 67.292 tỷ đồng, tương ứng đạt gần 16,8% kế hoạch năm 2023 và 62,3% kế hoạch quý I/2023.  

Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.
Trong năm 2023, Kho bạc Nhà nước sẽ phát hành 400.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ.

Cụ thể, tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành của kỳ hạn 5 năm đạt 750 tỷ đồng; kỳ hạn 7 năm đạt 200 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm và 15 năm lần lượt là 34.332 tỷ đồng (đạt 76,3% kế hoạch quý I/2023) và 32.010 tỷ đồng (đạt 71,1% kế hoạch quý I/2023).

Theo kết quả đấu thầu TPCP ở phiên đấu thầu ngày 15/02/2023 vừa công bố, KBNN đã tiến hành gọi thầu tổng cộng 12.750 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 5 năm (750 tỷ đồng), 10 năm (6.000 tỷ đồng) và 15 năm (6.000 tỷ đồng).

Tổng khối lượng trái phiếu trúng thầu đạt 9.590 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu gần 75,22%. Trong đó, trái phiếu kỳ hạn 5 năm trúng thầu toàn bộ 750 tỷ đồng; kỳ hạn 10 năm trúng thầu 5.500 tỷ đồng và 15 năm trúng thầu 3.340 tỷ đồng.

Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tiếp tục giảm 3 điểm so với lãi suất trúng thầu gần nhất. Lãi suất trúng thầu kỳ hạn 5 năm tăng mạnh so với lãi suất trúng thầu gần nhất vào năm 2021 do mặt bằng lãi suất đã tăng đáng kể vào năm 2022.  

Ngoài ra, KBNN cho hay, không có phiên đấu thầu TPCP bảo lãnh nào được tổ chức trong tuần vừa qua.

 

Thông tin từ KBNN, ngày 22/2/2023, KBNN sẽ tiếp tục thực hiện gọi thầu 7.500 tỷ đồng TPCP ở các kỳ hạn 7 năm là 500 tỷ đồng; 10 năm là 3.500 tỷ đồng và 15 năm là 3.500 tỷ đồng.