Tổng khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp tháng 2 tăng đáng kể

Gia Hân

Theo FiinRatings, tháng 2 ghi nhận tổng cộng 03 lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công với trị giá 2.000 tỷ đồng, như vậy, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đã tăng đáng kể. Điều này cho thấy chiều hướng tích cực và sẽ tiếp tục cải thiện hơn khi Nghị định số 08/2023/NĐ-CP được ban hành trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Có 03 lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 2/2023.
Có 03 lô trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công trong tháng 2/2023.

Cụ thể, trong 03 lô trái phiếu phát hành thành công, có 01 lô trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Sơn Kim và 02 lô trái phiếu phát hành ra công chúng thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan.

FiinRatings cho biết, lô trái phiếu riêng lẻ của Sơn Kim trị giá 500 tỷ đồng và lãi suất danh nghĩa 13,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm, trong khi hai lô phát hành của Masan có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng với lãi suất cố định của hai kỳ đầu tiên là 9,5%. Cả 03 lô trái phiếu đều không chuyển đổi và không kèm chứng quyền.

Như vậy, khối lượng phát hành riêng lẻ trong tháng 2 chỉ tương đương 17,4% so với tháng liền kề, nhưng tổng giá trị phát hành đã tăng đáng kể trên nền phát hành thấp của tháng trước.

Báo cáo của FiinRatings về tình hình mua lại trái phiếu trước hạn cho thấy, quy mô trái phiếu mua lại trước đáo hạn trong tháng 2/2023 đạt gần 6 nghìn tỷ đồng, tương đương 65,9% so với tháng 1/2023 và tăng gần 36% so với cùng kỳ năm 2022.

“Mặc dù hoạt động mua lại thường có xu hướng tăng vọt vào thời điểm cuối các kỳ báo cáo bán niên hoặc cuối năm và giảm mạnh vào đầu năm, hoạt động mua lại cũng phụ thuộc lớn vào mức độ sẵn có nguồn tiền hiện tại, hoặc khả năng thu xếp nguồn vốn khác ngoài tín dụng trái phiếu. Trước bối cảnh kiểm soát tín dụng bất động sản, hoạt động mua lại cũng gặp nhiều thách thức trong thời gian tới.”, FiinRatings nhận định.