Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ huy động thành công đạt 31.450 tỷ đồng

PV.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 10/2022, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ (TPCP) huy động thành công đạt 31.450 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ trúng thầu là 55,66%.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tháng 10/2022, HNX đã tổ chức 30 đợt đấu thầu TPCP bao gồm 10 đợt đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành và 20 đợt đấu thầu TPCP bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành.

Kết quả cho thấy, tổng khối lượng trái phiếu huy động thành công đạt 31.450 tỷ đồng (tương đương tỷ lệ trúng thầu là 55,66%), nâng tổng giá trị huy động trong năm 2022 của KBNN đạt 139.432 tỷ đồng, đạt 34,86% kế hoạch và NHCSXH đạt 12.300 tỷ đồng, đạt 60,29% kế hoạch.

Trong tháng 10, trái phiếu kỳ hạn 10 năm và 15 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng cao, lần lượt 46,42% và 31,96%. NHCSXH huy động thành công trái phiếu kỳ hạn 3 năm và 5 năm với mức lãi suất lần lượt là 4,7% và 4,8% tại phiên cuối tháng 10.

Trên thị trường thứ cấp tháng 10/2022, thị trường TPCP ghi nhận sự sụt giảm về giá trị giao dịch với mức giảm 40,40%, đạt giá trị giao dịch bình quân 3.847 tỷ đồng/phiên, trong đó giao dịch Outright giảm 16,49% và giao dịch Repos giảm 57,68%.

Thống kê của HNX cũng cho thấy, lợi suất giao dịch bình quân của TPCP do KBNN phát hành chủ yếu tăng ở các kỳ hạn từ ngắn đến dài, trong đó tăng nhiều nhất ở các kỳ hạn 25-30 năm, 2 năm và 1 năm (tăng tương ứng 40,56%; 31,16% và 22,49% so với cùng kỳ tháng trước) và hiện đang đạt mức lợi suất bình quân tương ứng khoảng 5,21%; 4,37% và 4.05%, cho thấy xu hướng lợi suất giao dịch công cụ nợ của Chính phủ nói chung diễn ra theo xu hướng tăng.

Về kỳ hạn giao dịch, với giao dịch Outright, kỳ hạn 7-10 năm và 20-25 năm có tỷ trọng giao dịch lớn nhất, lần lượt chiếm 22,30% và 11,57% so với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Đối với giao dịch Repos, các kỳ hạn 7-10 năm và 10-15 năm được giao dịch nhiều nhất, với tỷ trọng giao dịch so với toàn thị trường lần lượt là 13,10% và 11,21%, cho thấy các công cụ nợ trung - dài hạn từ 7 năm trở lên được thị trường quan tâm.