Tổng rà soát kế hoạch thanh, kiểm tra thuế

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Tổng cục Thuế vừa có văn bản yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát kế hoạch thanh tra, kiểm tra để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát lại kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh. Ảnh Thu Hằng.
Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát lại kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh. Ảnh Thu Hằng.

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Thuế, trong 9 tháng đầu năm 2016, toàn ngành đã thanh tra, kiểm tra được 55.713 doanh nghiệp (DN); kiểm tra được 673.421 hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế. Kết quả đạt được, tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra đạt 9.230 tỷ đồng (bằng 115,4% cùng kỳ năm 2015). Từ đó, số tiền nộp vào ngân sách là 4.818 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đánh giá, từ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng năm 2016 cho thấy một số Cục Thuế có tỷ lệ hoàn thành thấp như: Cục Thuế Bình Định, Lâm Đồng, Tiền Giang, Hưng Yên, Cần Thơ, Cao Bằng… Bên cạnh đó, việc đôn đốc các khoản truy thu qua thanh tra, kiểm tra còn chưa được quan tâm, sát sao dẫn đến tỷ lệ số nộp NSNN sau thanh tra thấp hoặc chưa nhập số nộp qua thanh tra, kiểm tra vào ứng dụng hỗ trợ thanh tra, kiểm tra dẫn đến báo cáo số nộp qua thanh tra, kiểm tra đạt thấp.

Điển hình phải kể đến một số tỉnh như: Hưng Yên, Hải Dương, Đồng Tháp, Phú Yên, Lai Châu… Ngoài ra, một số địa phương chưa cập nhật hoặc cập nhật đầy đủ, kịp thời dữ liệu ứng dụng hỗ trợ thanh tra kiểm tra như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Vĩnh Phúc, Phú Thọ…

Theo Tổng cục Thuế, nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra những tháng còn lại năm 2016 rất nặng nề, phải quyết liệt triển khai, đẩy mạnh tiến độ để đảm bảo mục tiêu kế hoạch thanh tra kiểm tra đạt 18% số DN đang hoạt động và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố rà soát lại kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra để bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, nhiệm vụ kiểm tra, đảm bảo thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị có rủi ro về thuế theo đúng quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, tập trung phân tích chuyên sâu để lựa chọn nội dung trọng tâm cần thanh tra, lựa chọn các DN có rủi ro cao về thuế, hoàn thuế, các DN nhiều năm chưa được thanh tra (về sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp, ưu đãi thuế, chuyển nhượng vốn, thương hiệu…) để thực hiện thanh tra, kiểm tra ngay.

Tổng cục Thuế yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế đảm bảo nguyên tắc kiểm tra theo rủi ro, đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế trước đối với các trường hợp lũy kế sau ít nhất 12 tháng phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết đã được hoàn. Các Cục Thuế lựa chọn các DN có số hoàn thuế lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro đã được kiểm tra trước khi hoàn thuế để trực hiện thanh tra toàn diện trong năm 2016.

Đáng chú ý, đối với 13 Cục Thuế có điều tiết ngân sách trung ương được giao nhiệm vụ phấn đấu tăng thu ngân sách trung ương năm 2016 qua thanh tra, kiểm tra phải báo cáo kết quả đã thực hiện và phương án triển khai một cách cụ thể trong thời gian tới để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Cục Thuế các tỉnh, thành phố phải phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành địa phương để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác khai thác nguồn thu, chống thất thu ngân sách trên địa bàn trong các lĩnh vực: Chuyển nhượng đất đai, kinh doanh bất động sản, chuyển nhượng dự án, khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên, kinh doanh viễn thông, điện, điện tử, ô tô, sữa, dược phẩm…

Tổng cục Thuế kỳ vọng, kết thúc năm 2016 có tổng kết công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn nhằm đánh giá toàn diện kết quả và những khó khăn, vướng mắc của công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong năm, từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế các năm tiếp theo.