TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu giải ngân 95% vốn đầu tư công


Để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, UBND TP. Hồ Chí Minh (HCM) vừa ban hành Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

TP. Hồ Chí Minh tập trung phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%.
TP. Hồ Chí Minh tập trung phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%.

Theo đó, nhằm phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 đạt trên 95%, Chương trình hành động về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của UBND TP. HCM đã đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ các rào cản, khó khăn; thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông đô thị.

UBND TP. HCM đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND TP. HCM phương án phân bổ hết số vốn Thủ tướng Chính phủ, HĐND Thành phố giao; đồng thời, chủ trì đôn đốc các đơn vị, chủ đầu tư hoàn chỉnh thủ tục để được bố trí vốn, đồng thời tham mưu phương án điều chỉnh, điều chuyển vốn giữa các dự án các đợt trong năm nhằm phù hợp với tiến độ thực tế của từng dự án, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn. Thời gian tham mưu là đến hết ngày 31/3.

Đồng thời, UBND TP. HCM cũng giao Sở Tài chính định kỳ báo cáo Bộ Tài chính kết quả giải ngân chi tiết tất cả các nguồn vốn đầu tư do TP. HCM quản lý; thực hiện nhập liệu các thông tin về mục lục ngân sách nhà nước của các dự án được giao kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc, đảm bảo các dự án có thể giải ngân đủ số vốn đã được phân bổ…

Bên cạnh đó, UBND TP. HCM cũng giao Kho bạc Nhà nước TP. HCM hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đề nghị thanh toán, gửi kho bạc nơi mở tài khoản về thành phần, số lượng hồ sơ thanh toán theo quy định; chỉ đạo hệ thống tiếp nhận, kiểm soát, thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân theo đúng quy định; phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của Kho bạc Nhà nước phát sinh trong quá trình kiểm soát thanh toán.

Đồng thời, Kho bạc Nhà nước TP. HCM phối hợp với Sở Tài chính đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện, gửi hồ sơ đề nghị giải ngân, hồ sơ hoàn ứng, quyết toán dự án hoàn thành, nộp trả ngân sách (nếu có), khi đủ điều kiện theo quy định.

Đối với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP. HCM giao chịu trách nhiệm có ý kiến về chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng trong tổng mức đầu tư dự án đối với các hồ sơ trình chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư theo quy định pháp luật.

Bám sát giá thị trường, đảm bảo tính khả thi khi triển khai, tránh tình trạng sau khi phê duyệt dự án thì người dân lại không đồng ý, hợp tác, dẫn đến việc phải thực hiện điều chỉnh tổng mức đầu tư, ảnh hưởng tiến độ giải ngân và thực hiện dự án.

Ngoài ra, UBND TP. HCM đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Hội đồng thẩm định giá đất TP. HCM tham mưu UBND TP. HCM phê duyệt đơn giá bồi thường đối với những dự án đã có quyết định đầu tư để làm cơ sở giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Đối với UBND TP. Thủ Đức và UBND các quận, huyện trên địa bàn, UBND TP. HCM yêu cầu các địa phương chỉ đạo và giám sát thường xuyên các cơ quan chuyên môn trực thuộc.

UBND phường, xã, thị trấn phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư có dự án trên địa bàn, chỉ đạo Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng ký hợp đồng và hỗ trợ thủ tục với các chủ đầu tư để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu tiến độ của dự án và chịu trách nhiệm nếu để chậm tiến độ thực hiện, kết quả giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn.

Cũng theo UBND TP. HCM, đối với các dự án đã được UBND TP phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì UBND các địa phương khẩn trương ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của toàn bộ các trường hợp bị ảnh hưởng trong dự án và thực hiện chi trả theo đúng quy định…

Ngoài ra, để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn bồi thường các dự án, UBND TP. HCM cũng đề nghị Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức, Bí thư quận ủy, huyện ủy, Chủ tịch UBND 21 quận, huyện quan tâm tập trung chỉ đạo quyết liệt các phòng, ban, đơn vị, chủ đầu tư dự án phối hợp chặt chẽ với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng địa phương giải quyết dứt điểm các vấn đề có liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng của từng dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương.

Cụ thể, đối với các dự án đã được phê duyệt chưa thể triển khai hoặc đang triển khai nhưng vướng giải phóng mặt bằng không thể thi công tiếp, các chủ đầu tư dự án chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, trường hợp cần thiết, đề xuất dừng hoặc thu hẹp quy mô dự án (nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án) để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, tránh để xảy ra tình trạng “ngâm” vốn hoặc phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

UBND TP. HCM cũng giao Sở Nội vụ xem xét, không đề xuất khen thưởng đối với các cơ quan, đơn vị được giao chủ đầu tư dự án nhưng không thực hiện đúng tiến độ đã đăng ký với Chủ tịch UBND Thành phố.

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tập thể và lãnh đạo các Sở, ban, ngành thành phố, UBND TP. Thủ Đức, UBND các quận - huyện và các chủ đầu tư; nếu kết quả giải ngân năm 2023 đạt dưới 90% do lỗi chủ quan thì không xét thi đua hoàn thành nhiệm vụ tốt cho người đứng đầu, chủ đầu tư dự án liên quan.

Theo Song Anh/kinhtemoitruong.vn