TP. Hồ Chí Minh ra mắt Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo cho thanh niên

Hải Ngọc

Với mục tiêu đồng hành cùng Chương trình thanh niên khởi nghiệp, xây dựng TP. Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ, TP. Hồ Chí Minh đã ra mắt Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp một nguồn vốn tài chính. Đây là yếu tố quan trọng trong những hoạt động triển khai góp phần đưa TP. Hồ Chí Minh trở thành Thành phố khởi nghiệp.

Lễ ra mắt Quỹ  Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo cho Thanh niên. Ảnh: Financeplus.vn
Lễ ra mắt Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo cho Thanh niên. Ảnh: Financeplus.vn

Theo ông Phạm Phú Quốc - Tổng Giám đốc Công ty đầu tư Tài chính nhà nước (HFIC): Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo TP. Hồ Chí Minh với mong muốn giúp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung phát triển được dự án khởi nghiệp sáng tạo của mình, đóng góp chung vào sự phát triển cho TP. Hồ Chí Minh – Thành phố khởi nghiệp cho giới trẻ. Nguồn vốn được hình thành từ các Nhà Đầu tư, các doanh nghiệp, cá nhân góp vốn. Trong lễ công bố, Quỹ ra mắt với số vốn ban đầu là 30 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục kêu gọi các đơn vị tham gia đóng góp thêm nguồn lực, hướng đến mục tiêu đạt quy mô ít nhất 100 tỷ vào năm 2020.

Có thể nói, Quỹ Đầu tư khởi nghiệp và sáng tạo là Quỹ đầu tư đầu tiên của Thành phố hướng đến các hoạt động hỗ trợ, bảo trợ và đầu tư cho các doanh nghiệp khởi nghiệp hướng đến các sản phẩm đổi mới, sáng tạo, góp phần thay đổi cuộc sống. Quỹ sẽ xem xét và khuyến khích các doanh nghiệp có định hướng công nghệ: ứng dụng trên Mobile, Internet, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp... có tiềm năng áp dụng với qui mô rộng tại Việt Nam và các nước có điều kiện phát triển tương tự trong khu vực và thế giới; Quỹ cũng dành cơ chế ưu tiên cho các doanh nghiệp thuộc các ngành kinh tế mũi nhọn hoặc trợ giúp cho các ngành kinh tế mũi nhọn của Thành phố, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, các sáng chế có tính thực tiễn và có khả năng thương mại hóa cao... do các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên của các Trường Đại học trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh khởi xướng.

Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP. Hồ Chí Minh (HFIC) và Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB). Ngân hàng TMCP Phương Đông Việt Nam (OCB) và Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank) sẽ là những đơn vị đầu tiên hưởng ứng với vai trò góp vốn đầu tư cho Quỹ.

Với định hướng chiến lược trên, kỳ vọng các nguồn Quỹ sẽ đóng góp một nguồn lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển, đồng thời tạo sức bật cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, góp phần tạo động lực sáng tạo, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ cộng đồng khởi nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.