Tra cứu thông tin đóng BHXH tự nguyện, BHYT trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam

Thu An

Từ ngày 3/8/2023, người dân có thể tra cứu thông tin đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) trên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra tại một số Tổ chức dịch vụ thu.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh kiểm tra tại một số Tổ chức dịch vụ thu.

BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2381/BHXH-TST về việc xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT.

Tại Công văn này, BHXH Việt Nam cho biết, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với các tổ chức dịch vụ thu rà soát, mở rộng mạng lưới điểm thu, nhân viên thu, thực hiện việc thu và quản lý tiền đóng, trả sổ BHXH và thẻ BHYT cho người tham gia.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng nhân viên thu của tổ chức dịch vụ thu chậm nộp số tiền đóng của người tham gia về cơ quan BHXH theo quy định làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Để khắc phục tình trạng trên, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH cấp tỉnh/huyện, các tổ chức dịch vụ thu ngay khi người tham gia nộp tiền đóng BHXH tự nguyện, BHYT cho nhân viên thu của tổ chức dịch vụ thu, nhân viên thu cập nhật thông tin vào hệ thống phần mềm quản lý của tổ chức dịch vụ thu kết nối tự động với phần mềm quản lý của BHXH Việt Nam; đồng thời, cung cấp ngay Mã xác nhận và thông tin cho người tham gia bằng một trong các hình thức sau: thông báo trực tiếp; qua tin nhắn; qua email; bản giấy…

Bên cạnh đó, hướng dẫn người tham gia thực hiện tra cứu thông tin chi tiết việc đóng BHXH tự nguyện, BHYT tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://baohiemxahoi.gov.vn/. Cụ thể như sau:

Bước 1: Người tham gia truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn/

Bước 2: Chọn chức năng Tra cứu trực tuyến.

Bước 3: Chọn chức năng Tra cứu thông tin ghi nhận đóng BHXH, BHYT.

Bước 4: Nhập thông tin để tra cứu bao gồm: Mã xác nhận (do Tổ chức dịch vụ thu cung cấp) và Mã số BHXH/Số CCCD.

Bước 5: BHXH Việt Nam cung cấp thông tin cho người tham gia theo Mã xác nhận và Mã số BHXH/Số CCCD.

Thông tin cung cấp bao gồm: Thông tin của người tham gia: Mã số BHXH, Họ và tên, Ngày sinh, Giới tính, Số CCCD, Loại hình tham gia (BHXH tự nguyện, BHYT), Số tiền đóng, Số tháng đóng, Ngày ghi nhận; Thông tin của tổ chức dịch vụ thu: Mã tổ chức dịch vụ thu, Tên tổ chức dịch vụ thu, Mã nhân viên thu, Tên nhân viên thu, Mã cơ quan BHXH ký hợp đồng, Tên cơ quan BHXH ký hợp đồng.

Về vấn đề này, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, các tổ chức dịch vụ thu đã tích cực đồng hành, thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, trở thành “cánh tay nối dài” của Ngành trong việc truyền thông, phát triển, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia.

Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, trong thực tế vẫn còn tình trạng nhân viên thu của tổ chức dịch vụ thu chậm nộp số tiền đóng của người tham gia về cơ quan BHXH theo quy định, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.

Để khắc phục tình trạng này, từ nền tảng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, BHXH Việt Nam nâng cấp, bổ sung chức năng xác thực thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT qua nhiều hình thức. Điều này giúp người tham gia có thêm công cụ, thông tin để cùng phối hợp, đối chiếu, kiểm tra về thời gian nộp tiền, số tiền đóng vào quỹ của mình cho nhân viên thu và Tổ chức dịch vụ thu.

Ngoài nội dung trên, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai; tiếp tục hoàn thiện chức năng phần mềm, đáp ứng quy định về quản lý; hướng dẫn các tổ chức dịch vụ thu kết nối, trao đổi dữ liệu xác nhận, thông tin số tiền đóng của người tham gia BHXH, BHYT…