Trái phiếu doanh nghiệp tăng nóng trong quý III, hạ nhiệt trong quý IV/2020


Đó là dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán SSI tại báo cáo Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam 6 tháng đầu năm 2020 phát hành mới đây.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo báo cáo của SSI, dự kiến từ thời điểm 1/9/2020, các đợt phát hành riêng lẻ sẽ giảm mạnh, các doanh nghiệp có nhu cầu phát hành phần lớn sẽ phải chuyển qua phát hành ra công chúng. Cùng với việc Ngân hàng Nhà nước giãn lộ trình giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn, kênh tín dụng của các ngân hàng thương mại sẽ trở lại thành kênh tài trợ vốn chính cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp bất động sản.

Từ 01/01/2021, khi Luật Chứng khoán 2019 có hiệu lực, các đợt phát hành riêng lẻ sẽ chỉ được phân phối đến nhà đầu tư chuyên nghiệp.

Theo SSI, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể tăng nóng trong quý III nhưng sẽ hạ nhiệt trong quý IV/2020 do nhiều nguyên nhân, trong đó sự gia tăng phát hành mạnh trong quý II/2020 một phần cũng là sự tăng tốc trước khi các điều kiện phát hành bị siết chặt lại trước khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, đầu tháng 9/2020, Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sẽ chính thức có hiệu lực, Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo khuôn khổ pháp lý chặt chẽ hơn đối với phát hành trái phiếu riêng lẻ; trong đó, có một số điểm mới về điều kiện phát hành trái phiếu và việc công bố thông tin phát hành như dư nợ phát hành riêng lẻ tại thời điểm phát hành (gồm cả khối lượng dự kiến phát hành) không vượt quá 5 lần vốn chủ sở hữu tại quý gần nhất; các đợt phát hành phải cách nhau tối thiểu 6 tháng, mỗi đợt phải hoàn thành trong vòng 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin; cập nhật thông tin và kiểm soát chặt chẽ hơn cả thị trường sơ cấp và thứ cấp…

Nghị định số 81/2020/NĐ-CP đưa ra các yêu cầu cao hơn đối với tổ chức phát hành và các đơn vị trung gian khi thực hiện phát hành riêng lẻ nhưng không có quy định mới đối với phía nhà đầu tư;  Nghị định nâng cao tiêu chuẩn, giới hạn về phát hành trái phiếu riêng lẻ nhằm hạn chế hoạt động phát hành quá mức cho nhà đầu tư cá nhân; đồng thời yêu cầu cao hơn về trách nhiệm của các bên tham gia vào quá trình phát hành trái phiếu.

Đồng thuận với điều này, theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia tài chính ngân hàng, trước khi Nghị định số 81/2020/NĐ-CP có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp có thể sẽ tận dụng khoảng thời gian còn lại để đẩy mạnh phát hành thêm trái phiếu trong điều kiện dễ dàng hơn. Điều này sẽ dẫn tới cuộc đua phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

"Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2018/NĐ-CP khuyến khích nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường trái phiếu nhiều hơn, bởi họ có khả năng phân tích, đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành trái phiếu tốt hơn nhà đầu tư cá nhân", TS. Nguyễn Trí Hiếu nhấn mạnh và cho biết thêm, Nghị định này cũng đòi hỏi doanh nghiệp phát hành phải tính toán chi li hiệu quả, gọi vốn phù hợp với năng lực của mình, từ đó giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư cá nhân và tổ chức…

Ngày 9/7/2020, Nghị định số 81/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 4/12 /2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp được ban hành và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.