Triển khai 141 thủ tục qua Cơ chế một cửa năm 2018

Theo baohaiquan.vn

Nội dung được Tổng cục Hải quan đặt ra trong kế hoạch thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia từ nay đến cuối năm 2018 và thời gian tới.

Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia tại địa chỉ https://vnsw.gov.vn.

Theo thông tin mới đây của Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại: Năm 2018, triển khai thêm 141 thủ tục thông qua Cơ chế một cửa quốc gia đạt 77% mục tiêu về số lượng thủ tục; thí điểm trao đổi tờ khai hải quan ASEAN và chứng nhận kiểm dịch điện tử; trao đổi thông tin hải quan và chứng nhận xuất xứ với Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU).

Năm 2019, triển khai các thủ tục hành chính có số lượng giao dịch nhiều, tác động lớn tới hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức và người dân đạt ít nhất 80% mục tiêu về số lượng thủ tục.

Đến năm 2020, 100% các thủ tục hành chính thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia thu phí, lệ phí bằng phương thức điện tử. Đồng thời Việt Nam tham gia và triển khai đầy đủ Cơ chế một cửa ASEAN theo đúng cam kết; tiếp tục giữ vị trí ngang bằng với nhóm 4 nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN về thời gian thông quan và giải phóng hàng hóa XNK, thủ tục đối với người và phương tiện xuất nhập cảnh…

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết, cập nhật hết tháng 6/2018, đã có 11 bộ, ngành kết nối và 53 thủ tục hành chính được thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia. Tổng số hồ sơ hành chính đã được xử lý hơn 1,3 triệu bộ hồ sơ và trên 22.400 doanh nghiệp tham gia (riêng từ 6 tháng đầu năm 2018, số hồ sơ đạt xấp xỉ 411.000, với số doanh nghiệp tham gia trên 4.300).

Liên quan đến triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, từ 1/1/2018, Việt Nam đã trao đổi chính thức thông tin Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Forrm D bằng phương thức điện tử (e-C/O form D) với các nước Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Đến 30/6, tổng số C/O form D do Việt Nam gửi đi 15.536 C/O. Trong đó, Indonesia có số lượng nhiều nhất với 11.463 C/O; Thái Lan có 2.237 C/O; Malaysia có 1.411 C/O; Singapore có 425 C/O. Tổng số C/O form D Việt Nam nhận được từ các nước ASEAN là 30.670 C/O. Trong đó, Indonesia nhiều nhất với 24.694 C/O; Malaysia có 5.910 C/O; Singapore có 66 C/O.