Công văn số 16220/BTC-QLG của Bộ Tài chính:

Triển khai công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi


(Tài chính) Tính đến hết ngày 30/11/2014, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ không phải thực hiện đăng ký giá và chuyển sang thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Trước tình hình đó, ngày 7 tháng 11 năm 2014, Bộ Tài chính có Công văn số 16220/BTC-QLG chỉ đạo triển khai công tác bình ổn giá sữa sau khi các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh sữa chuyển sang thực hiện kê khai giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Công văn nêu rõ, để có cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sau 6 tháng thực hiện, Bộ Tài chính đề nghị Sở Tài chính, các cơ quan chức năng phải làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện giá bán lẻ, đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn. Đồng thời, phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm.

Nội dung cụ thể có thể xem tại: Công văn số 16220/BTC-QLG