Triển khai hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

PV.

(Tài chính) Tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết nguyên đán thường diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình đó, mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vừa có Công điện về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

Tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết nguyên đán thường diễn biến rất phức tạp. Nguồn: laodong.com.vn
Tình hình buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết nguyên đán thường diễn biến rất phức tạp. Nguồn: laodong.com.vn

Theo đó, Công điện của Phó Thủ tướng đã chỉ rõ, để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả yêu cầu các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

Một là, thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu, khu vực biên giới, các chợ đầu mối, nhất là các tuyến biên giới phía Bắc, phía Tây Nam, TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, đặc biệt các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp Tết như thuốc lá, rượu, bia, bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm, gia súc, gia cầm (nhất là gia cầm từ vùng có dịch cúm); tăng cường kiểm tra, kiểm dịch, đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hai là, thực hiện nghiêm các chế độ thông tin, báo cáo, đảm bảo chính xác, kịp thời, chủ động chia sẻ thông tin giữa các cơ quan chức năng và các địa phương để nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời các phương thức, thủ đoạn buôn lậu, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Ba là, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ để ngăn chặn và phát hiện xử lý kịp thời các hành vi tiêu cực, dung túng, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, Phủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ tác hại của hàng lậu, hàng giả, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vận động người dân “nói không với hàng lậu” và hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Công điện cũng yêu cầu: Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện ngay nội dung Công điện này. Ngoài ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương đôn đốc và tổng hợp tình hình kết quả thực hiện Công điện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2015.