Triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc tại cơ quan bảo hiểm xã hội


Sáng 7/11/2022, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã đến chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai thí điểm tiện ích đặt lịch làm việc với cơ quan BHXH tại bộ phận “một cửa” của BHXH TP. Hồ Chí Minh. Cùng ngày, BHXH tỉnh Bình Dương cũng đã triển khai thí điểm tính năng này.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với người dân đến làm việc qua tính năng đặt lịch làm việc trực tuyến tại bộ phận "Một cửa" BHXH TP. Hồ Chí Minh.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh trao đổi với người dân đến làm việc qua tính năng đặt lịch làm việc trực tuyến tại bộ phận "Một cửa" BHXH TP. Hồ Chí Minh.

Đánh giá về những tiện ích đặt lịch trực tuyến, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, việc triển khai tính năng này góp phần giảm tối đa thời gian chờ đợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính; giúp người dân chủ động lựa chọn thời gian đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ hoặc làm thủ tục tham gia.

Bên cạnh đó, tính năng này cũng giúp cơ quan BHXH chủ động hơn trong việc bố trí cán bộ tiếp đón phù hợp với nhu cầu của người dân, giảm tình trạng quá tải, nâng cao chất lượng phục vụ.

Để phục vụ tốt nhất quyền lợi của người dân, doanh nghiệp, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị, Trung tâm Công nghệ thông tin, các đơn vị liên quan và BHXH các địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và hạ tầng để triển khai thí điểm tiện ích này hiệu quả nhất.

Đồng thời, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng mong muốn, người dân, người lao động, người sử dụng lao động ủng hộ, tích cực sử dụng tính năng này và có ý kiến đánh giá, góp ý để ngành BHXH Việt Nam hoàn thiện hơn nữa trong công tác phục vụ Nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp thời gian tới.

Hiện nay, người dân, người lao động, doanh nghiệp có thể truy cập Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam tại địa chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, chọn mục “Đặt lịch làm việc” và làm một số bước đơn giản để trải nghiệm chức năng này tại BHXH TP. Hồ Chí Minh và BHXH tỉnh Bình Dương.

Được biết, tính năng đặt lịch làm việc tại bộ phận “một cửa” đã được ngành BHXH Việt Nam triển khai theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thu An