Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thêm 2 Phó Tổng giám đốc

Thu An

Ngày 11/10/2022, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc - Chủ tịch Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam dự và trao các Quyết định.

Cùng dự buổi lễ có Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; đại diện lãnh đạo BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và BHXH TP.Hà Nội.

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn đồng chí Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH TP. Hà Nội và đồng chí Chu Mạnh Sinh - Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam từ ngày 10/10/2022.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và Nguyễn Đức Hoà.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Quyết định bổ nhiệm, tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và Nguyễn Đức Hoà.

Chúc mừng hai tân Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định, đây là sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Đức Hòa và đồng chí Chu Mạnh Sinh.

“Hai đồng chí đều là những cán bộ có kinh nghiệm từ cơ sở, trong quá trình công tác đã thể hiện tốt năng lực lãnh đạo, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo Ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương; có khả năng tiếp cận, nắm bắt công việc nhanh; có bản lĩnh chính trị vững vàng; có khả năng quy tụ được tập thể công chức, viên chức, người lao động, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao”- Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tin tưởng, trên cương vị mới, hai tân Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực và kinh nghiệm, kiến thức vốn có của bản thân, đoàn kết, thống nhất, tích cực nghiên cứu, định hướng chiến lược, chính sách để cùng với Hội đồng quản lý, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi lễ.

Theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, với vai trò tổ chức thực hiện chính sách trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong những năm qua, BHXH Việt Nam đã góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, đời sống nhân dân; phát triển kinh tế gắn với tiến bộ và công bằng xã hội của quốc gia, nhờ đó mang lại những thành quả an sinh xã hội đáng khích lệ, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Cùng với đó, hệ thống chính sách, pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) dần được hoàn thiện, đồng bộ phù hợp với quá trình phát triển đất nước và thông lệ quốc tế; diện bao phủ BHXH, BHYT ngày càng được mở rộng. Đến nay, số người tham gia BHXH đạt gần 17 triệu người, chiếm 34,3% lực lượng lao động, số người tham gia BHYT là hơn 87 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 88,01% dân số…

Lưu ý về triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế thế giới chậm lại, lạm phát tiếp tục ở mức cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với ổn định tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, lương thực, gia tăng khả năng suy thoái kinh tế tác động đến an sinh xã hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh, Ban Lãnh đạo BHXH Việt Nam cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương; đặc biệt trong điều kiện triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và Nguyễn Đức Hoà.
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh tặng hoa chúc mừng hai tân Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh và Nguyễn Đức Hoà.

Toàn Ngành cần phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hằng năm mà Đảng, Chính phủ giao phó, nhất là công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động nghiệp vụ. Tăng cường mối quan hệ và công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chuyên môn các cấp ở địa phương trong thực hiện nhiệm vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh gửi lời cảm ơn tới Ban Tổ chức Trung ương Đảng, Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam, Ban Cán sự Đảng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành đã tin tưởng, tín nhiệm giao nhiệm vụ mới.

Phó Tổng giám đốc Chu Mạnh Sinh hứa, trên cương vị mới sẽ mang hết sức mình để thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý Ngành; thực hiện tốt các quy định về nêu gương trong công tác và trong sinh hoạt, để nâng cao đạo đức công vụ, kịp thời cảnh báo và chấn chỉnh kỷ cương, nền nếp công tác.

Ngày 10/10/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 1186/QĐ-TTg và Quyết định số 1189/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Đức Hòa - Giám đốc BHXH TP. Hà Nội và ông Chu Mạnh Sinh - Chánh Văn phòng BHXH Việt Nam giữ chức Phó Tổng giám đốc BHXH Việt Nam từ ngày 10/10/2022.