Thông tư số 28/2024/TT-BTC:

Trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá


Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 28/2024/TT-BTC quy định về trình tự, thủ tục kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá, thẩm định giá.

 Mời độc giả xem Thông tư số 28/2024/TT-BTC.